PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA VÈ

 - Người đăng bài viết: Thu Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 256 

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA VÈ

 

PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA VÈ 

 Theo tiêu chí thể thơ, có thể chia vè thành các loại: vè lục bát, vè nói lối...

            Theo tiêu chí đề tài, nội dung phản ánh, có thể phân vè thành 3 tiểu loại.

1.      Vè kể chuyện về loài vật, cây trái, sự vật

Ðó là những bài vè kể về các loại thổ sản, các loài vật có trong tự nhiên, những sự vật hiện tượng quen thuộc trong đời sống mà người kể muốn thể hiện sự hiểu biết, hoặc muốn giới thiệu về miền đất.

Vè chim chóc, Vè trái cây,Vè cá, Vè rau, Vè các thứ lúa ...

-Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè chim chóc.

Hay moi hay móc,

Là con thằng chài.

Lông lá thật dài,

Là con chim phướn.

Rành cả bốn hướng,

Là con bồ câu.

Giống lặn thật sâu,

Là con cồng cộc ...

(Vè chim chóc).

Những bài vè về tôm cá rất phong phú:

-Ðầu lớn chôm bôm,

Là con tôm tít.

Bắt người ăn thịt,

Là con tôm hùm.

Ăn ở bụi lùm,

Là con tôm cỏ.

Bắt bỏ vào trỏ,

Là con tôm lươn.

Gánh đất lấp đường,

Là con tôm đất.

Vô chùa lạy phật,

Là con tôm tu ...

(Vè cá tôm).

Ðặc sắc phải kể đến vè rắn:

-...Ðựng đầy một thúng,

Là rắn cạp nia.

Ăn rồi ngậm nghe,

Hổ hành nấu cháo.

Dữ mà nhỏ xíu,

Vốn thiệt rắn trung ...

(Vè rắn U Minh)

Ngoài ra những bài Vè nói ngược, Vè nói láo ... cũng thể hiện những ý nghĩa rất thiết thực.

-... Ngựa đua dưới nước,

Tàu chạy trên đồng.

Bảy mươi có chồng,

Mười lăm ở giá.

Ăn trầu bằng cán,

Hút thuốc bằng vôi.

Giã gạo bằng nồi,

Nấu cơm bằng cối.

Vác đá dồn gối,

Ðắp nhà bằng bông,

Làm ruộng đi không,

Ðánh bài cào vác cuốc...

(Vè nói ngược).

-...Nhà tôi có một cái nồi,

Ðể ba táo gạo mà nồi còn lưng.

Nhà tôi có một bụi gừng,

Nhổ lên đi bán độ chừng bốn xe.

Nhà tôi có một cây me,

Hái vô một trái bằng hũ ghè đựng tương ...

(Vè nói láo).

2. Vè thế sự  (vè sinh hoạt xã hội)

Khái niệm vè thế sự được hiểu bao hàm ý nghĩa vè sinh hoạt. Ở loại vè này, bên cạnh tính thời sự, tính địa phương rất nổi bật.

Vè thế sự miêu tả cụ thể, sinh động, trực tiếp đời sống nhân dân. Vè xuất hiện do nhu cầu phản ánh hiện thực một cách nhạy bén và kịp thời. Tính chất người thật, việc thật thể hiện rõ rệt trong các bài vè lấy đề tài ở các sự kiện thông thường của đời sống.

Vè thế sự có xu hướng chung là trào phúng. Nhiều bài vè đả kích những hành vi phương hại đến phong tục tập quán, đạo đức nhân dân, những hiện tượng không bình thường, những tệ trạng xã hội.

Vè thách cưới, Vè chửa hoang, Vè uống rượu, Vè nói dóc, Vè đánh bạc, Vè đi bối ...

-Thôi thôi ví lỡ ra rồi,

Bồng thử ra ngồi coi thử giống ai...

(Vè chửa hoang).

Vè ghi nhận thực trạng đời sống nhân dân. Loại vè có giá trị hiện thực hơn cả là những bài đả kích ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến. Từ những sự kiện cụ thể trong đời sống sinh hoạt, nhân dân đã thấy được những nguyên nhân xã hội dẫn đến cuộc sống khốn cùng. Nhìn chung, vè đã miêu tả rất sinh động cuộc sống nhân dân, phản ánh hiện thực xã hội nước ta dưới ách thống trị thực dân phong kiến.

Vè bão năm Tỵ, Vè Cầu Ngói, chợ Liễu,  Vè thầy cai, Vè đi phu Cửa Rào...

Ở Vè Cầu Ngói, Chợ Liễu, đối tượng đả kích là bọn quan chức địa phương:

-Kẻ đêm sẩy hầm,

Người ngày sẩy hố,

Gánh đổ gồng nghiêng ...

... Làng nước xóm giềng

Than lan khổ sở ...

Tiền công thu vào,

Lúa công góp lại,

Nhưng đường sá hư,

Chỉ là dân sửa,

Nhưng cầu giếng lở,

Chỉ là dân xây;

Việc chi nỏ hay,

Chỉ lo cúng tế,

Tranh giành xôi thịt ...

Miệng em vú lấp,

Bị chị bánh đầy,

Sống mặc, chết mặc ! .

Ở bài vè Vua quan lại về tổn hại đến dân, tên chánh tổng Phù Lưu trở thành đối tượng đả kích trực diện bên cạnh bọn vua quan chuyên sách nhiễu nhân dân.

...Bây giờ hàng tổng đấp đê,

Vua quan lại về làm hại đến dân.

Quan trên ích lợi nhiều phần,

Ðể cho dân sự khổ thân thế này.

Một đoàn áo thụng đến đây,

Tập chào, tập vái, đến ngày vua ra.

Ô tô thì đậu ngã ba,

Dân sự thì đứng đàng xa mà nhìn.

Quan bắt gánh đá Rú Bìn,

Rải một mạch liền: Tà Hạ về ta.

Roi song nó đập tuốt da,

Nó vô tận nhà nó bắt liên miên.

Bờ đường bắt cắm cờ liền,

Quan hàn thì được ngân tiền vua ban.

Bài vè Cải dịch y phục thể hiện thái độ bất mãn của người dân trước lệnh vua Minh Mạng:

Bước sang năm mới bình yên,

Chiếu vua hạ truyền:

Cải dịch y phục,

Quan huyện đã giục,

Lý trưởng, mục, tiên.

Lệnh vua đã truyền.

Bắt dân mặc cả.

... Mai phiên chợ Trai,

Phải mượn quần chồng.

Ðã cực trong lòng,

Lại thêm xấu hổ.

Không đòi mô chộ,

Ăn mặc ra ri.

Anh bước chân ra đi,

Không quần mà có áo ...

Bên cạnh đó là những bài vè đả kích ách thống trị của thực dân:

Từ ngày có mặt thằng Tây,

Phu phen tạp dịch ngày rày khốn thay.

Kẻ bắt giữa ruộng cày,

Người không cho sắm sửa.

Chồng yếu, bắt vợ,

                        Cha yếu, con đi,

Ruộng cày bỏ trắng ...

(Vè đi phu Cửa Rào).

Có những bài vè có tính chất khái quát nói về một loại sự việc, một loại người nhất định trong xã hội có thể phổ biến ở nhiều địa phương. Loại vè này nói về nỗi khổ của tầng lớp dân nghèo. Ở những bài vè này tính chất trữ tình tăng lên do lối phản ánh thực tại ít nhiều có tính chất khái quát.

... Thân tôi đi sớm về trưa,

Vác cày vác bừa đã mỏi hai vai.

Chú thuê quan một tôi nài quan hai,

Tôi ở với ngài đã chẵn hai năm.

Chú thím ăn rồi bắt tôi đi nằm,

Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà.

Cái niêu bằng cái trứng gà,

Bỏ vô ba hột thảm là chú ơi ...

(Vè chăn trâu).

                                    ... Chửa sáng dắt trâu đi cày,

Dọn bờ cuốc gốc nửa ngày chưa tha:

Bờ lớn con hãy cuốc ra,

Bờ bé đắp lại cho bà con ơi !.

Việc làm khắp chốn cùng nơi,

Giục đi cắt cỏ vai tôi đã mòn !

... Về nhà xay đỗ, cạo khoai,

Xay thóc gĩa gạo, canh hai chưa nằm.

Gà kia mày gáy chiêu đăm,

Ðể chủ tao nằm, tao ngủ chút nao !

(Vè đi ở).

Ngoài ra có thể kể đến nhiều bài vè kể về những cảnh ngộ khác như: Vè chồng chung, Vè vạn cấy, Vè đi phu...

3. Vè lịch sử

Ở vè lịch sử, tính thời sự nổi bật.

Có sự khác biệt giữa sử ca và vè lịch sử. Vè lịch sử thường hòa quyện 2 yếu tố: sự chân thật lịch sử và sự hư cấu thần kỳ.

Vè lịch sử là lịch sử không thành văn của nhân dân. Vè lịch sử gồm 2 mảng lớn.

Ðề tài nông dân khởi nghĩa

Từ thế kỷ XVIII trở đi, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân không ngừng nổ ra khắp nơi trong nước, lôi cuốn hàng vạn người. Hình ảnh về những người anh hùng nông dân và những cao trào ấy đã được ghi nhận ở nhiều bài vè. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân rất nổi tiếng như Quận He, Hoàng Công Chất ... có thể ức đoán đã từng là đề tài của nhiều bài vè. Nhưng do nhược điểm của công tác sưu tầm văn học dân gian nói chung, nhiều bài vè gắn với các phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ XVII không lưu giữ được.

Tiêu biểu, Vè chàng Lía được lưu hành rộng rãi ở miền Trung và miền Nam Trung Bộ. Lía là một thủ lĩnh nông dân hồi cuối thế kỷ XVIII, đã nổi lên chống lại chúa Nguyễn.

Thiệt là lũ chó nhà đây,

Hơn người nghèo khổ ta nay quá chừng.

Bồi hồi Lía tức tràn hông,

Ngẫm thân đành phải dằn lòng làm thinh.

Căn giận trước áp bức, bất công, Lía đi cướp phá nhà giàu, giúp hộ dân nghèo:

Lía ta tâm tánh lạ sao,

Ghét phường phú hộ đất đào ném ra.

Những người nghèo khó đâu ta,

Thì Lía xót phận rất là yêu thương.

Kẻ nghèo rủi gặp tai ương,

Hễ Lía hay biết, dễ thường bỏ đâu.

Giúp cho tiền bạc tiếc nào,

Cho nên nhiều kẻ xiết bao cảm tình.

Vè chàng Lía cũng bộc lộ những nhược điểm của nhân vật như tính manh động, hiếu sát, nhưng nét chủ đạo là ngợi khen tính cách anh hùng, hào hiệp của Lía:

... Lừng danh chàng Lía tài cao,

Thâu được thành nọ tiếng hào đồn ran.

Vỗ về chiêu dụ trăm dân,

Trước sau an ổn mười phần làm ăn ...

... Tháng ngày vây chặt tứ vi,

Non cao, thủ hiểm khó hòng sự chi !

Lương tiền hao tổn trào nghi,

Vua đành truyền lệnh tạm thì bãi binh ...

Về phong trào Tây Sơn, có bài Vè Bà Thiếu Phó kể chuyện bà Bùi Thị Xuân.

Về phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ XIX, ở miền Bắc phổ biến nhất là  Vè vợ ba Cai Vàng. Cai Vàng tên thật là Nguyễn Văn Thịnh, tổng Hoàng Vân (tổng Vàng, tỉnh Bắc Ninh), là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân Bắc Ninh (1862) dưới triều Tự Ðức. Bài vè đề cao những chiến công của Cai Vàng, đặc biệt kể về hành trạng của người vợ thứ ba của ông là Lê Thị Miên.

... Truyền quân vây đánh ra tay,

Các quan mới biết giặc nay đàn bà.

... Cô Quận sống thác cũng chơi,

                  Dong gươm, bắt mác xem trời bằng vung.

Bắt được bảy ngọn mác thông,

Phải quan chánh lĩnh người cùng thác đi.

Quan phó phải đạn một khi,

                  Quan phủ bỏ ngựa tức thì lui ra ...

... Cai vàng trong ấy đánh ra,

Theo hiệu định trước, cô Ba  đánh vào.

Quân trào táo loạn lao đao,

Bốn bề súng nổ, xôn xao khắp đồng.

Ðánh nhau chẵn ba ngày ròng,

Súng nổ đì đùng như thể pháo rang.

Ðạn bắn như rải cát vàng,

Các quan cuốn gói tếch chuồn Bắc Ninh...

Vè vợ ba Cai Vàng phổ biến rất rộng rãi, dẫn tới hiện tượng có nhiều đoạn giống với Vè Ðề Thám, phần kể về chiến công vợ ba Ðề Thám, một bài vè lịch sử thuật lại phong trào nông dân Yên Thế, Bắc Giang chống Pháp.

Ðề tài đấu tranh chống Pháp

      Trong giai đoạn lịch sử bi tráng, sự nghiệp kháng chiếu chống Pháp hào hùng của nhân dân được khắc họa đậm nét bằng những bài vè lịch sử.

Vè thất thủ kinh đô dài 1850 câu, kể những sự việc xảy ra từ thất thủ  Thuận An (1885) đến khi vua Thành Thái bị giặc đày sang đảo Rê-uy-ni-ông (1907). Bài vè phản ánh một giai đoạn lịch sử ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân, nói lên tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta bấy giờ. Bài vè kể rõ sự biến ở kinh thành, đặc biệt, dựng lại khá trung thực hình ảnh một số nhân vật lịch sử, nổi bật là Tôn Thất Thuyết.

                              -... Từ ngày thất thủ kinh đô,

Bốn phương xiêu vẹo hán Hồ khổ thay.

-Nước ta quan tướng anh hùng

            Bách quan văn võ cũng không ai tày.

Người có ngọc vẹt cầm tay,

Ðạn vàng Tây bắn ba ngày không nao.

Tài hay văn võ lược thao,

                  Khí khái nhân địa ra vào rất thông.

Bốn bề cự chiến giao công,

                  Tây phiên nói: thực anh hùng nước Nam ...

Ngoài ra còn nhiều bài vè nổi tiếng như Ba Ðình chống Pháp, Vè Quan Ðình, Vè Ðề Thám, Vè tán Thuật,Vè Trương Ðịnh... gắn với tên tuổi những người anh hùng lãnh đạo nhân dân đánh giặc cứu nước.

Vè Ba Ðình chống Pháp kể về cuộc khởi nghĩa ở Ba Ðình, một cứ điểm chống Pháp của nghĩa quân Thanh Hóa trong thời kỳ Cần Vương. Phạm Bành, Ðinh Công Tráng, Hoàng Bật Ðạt ... đã lãnh đạo nghĩa quân suốt thời gian từ 1885 đến 1888. Nghĩa quân đã đánh Pháp với tinh thần chiếu đấu kiên cường:

                        ... Nước nhà Tây đã chiếm rồi,

Chư quân chư tướng ắt thời theo ta.

Kéo quân về đất Thanh Hoa,

Tìm nơi hiểm yếu để ta lập đồn.

... Kéo quân đến đóng Ba Ðình,

Ðào tường, đắp ụ can thành tứ vi.

Tán Hoàng đóng chốt Mỹ Khê,

Ðốc Bành Mậu Thịnh đi về có ta.

Lĩnh Toại đóng chốt thứ ba,

Tại nghè Thượng Thọ để mà phòng không.

Ra uy thiết bị vừa xong,

Ngày sáu tháng Chạp giao công tức thì ...

Vè Quan Ðình kể về Phan Ðình Phùng người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Hương Khê (Hà Tĩnh) (1877). Bọn thực dân đã dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc, đàn áp, nhưng vẫn không khuất phục được ông.

                                    -... Ðến năm Ất Dậu vừa hay,

Trấn binh nở súng giặc Tây chiếm thành.

Tan hoang phố xa miếu đình,

Quân gia vất vưởng dân tình bơ vơ.

Cháy nhà mặt chuột mới trơ,

Quận Tường sớm đã thừa cơ đầu hàng.

-... Quan Ðình tâm viễn chí cường,

Ðêm đêm trằn trọc tính đường thế công.

Bảo cùng Cao Thắng đổng nhung,

Quân Tây nó có thần công rất mầu.

Súng ta có đọ được đâu,

Làm sao chế được mới hầu hơn thua.

Khen thay Cao Thắng tài to,

Lấy ngay súng giặc về cho lò rèn.

... Súng ta chế được vừa xong,

Ðem ra mà bắn nức lòng lắm thay.

... Hồng Lam mặc sức tung hoành,

Ðánh đồn tỉnh Nghệ, phá thành Nam giang.

Bắt sống tuần phủ Ðinh Quang,

Giết  Trương Quang Ngọc hết đàng theo Tây.

-... Vụ Quang huyết chiến một khi,

Mấy nghìn lính Pháp chết thì chật sông.

-Trong quân chưa kịp hạ công,

Quan Ðình phút đã xe rồng lên tiên ...

Ở bài vè Ðề Thám, đoạn nói đến vợ ba Ðề Thám thật hào hùng:

                        -Ðì đùng súng bắn rì rào,

Bà Ba lúc ấy thị hào ra tay.

Bắn chết ngay bốn thằng Tây,

Mấy thằng đội trốn thoát rày chạy ra.

Vè Tán Thuật kể về cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật ở Hải Hưng (1885). Ðây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất ở đồng bằng Bác Bộ bấy giờ. Với chiến thuật du kích, nghĩa quân Tán Thuật đã làm giặc Pháp nhiều phen khốn đốn, khiếp sợ:

                                    Pháp kia đã chiếm Nam Kỳ,

        Hỏi rằng Trung Bắc dễ gì được yên.

  Quân Tán Thuật tài kiêm văn võ,

  Vốn xưa kia cùng Ðốc bộ Hoàng.

Kinh thiên nhất trụ chi gian,

         Sơn Tây một dải ngang tàng lưỡi gươm.

  Ðau nỗi nước gặp cơn binh hỏa,

  Giận triều đình, thương cả lê dân.

Ðường đường trút bỏ đai cân,

                Hội binh phát thệ trừ quân bạo cường.

                    Ðất Bãi Sậy lừng danh quan Tán,

              Huyện Văn Giang tỏ rạng hào quang.

Một vùng sậy mọc lau lan,

          Nơi bùn sâu có rồng vàng ở trong.

   Ðường trăm nẻo giao thông thủy bộ,

                     Hưng Yên nay cũng thuở Lương Sơn,

Anh hùng mài một lưỡi gươm,

           Những loài giá áo túi cơm sá gì.

    Khắp mười tỉnh Bắc kỳ sĩ thứ,

                      Bất đế Tần mấy chữ không nao,

                              Một lòng theo ngọn cờ đào,

Thề cùng bạch quỷ có tao không mày !

Vè Trương Ðịnh kể về người anh hùng chống Pháp đất Gò Công, Nam Bộ nổi danh với đám lá tối trời:

... Trương Công hùng lược thao tài,

Quyết đem binh mã thử vài trận chơi.

                              Nghĩa thanh sấm động nhất trời,

Biết bao hào kiệt đồng lời thệ minh ...

Bên cạnh đó, Vè Khâm sai xuất hiện ở Quảng Nam khoảng năm 1886, kể việc triều đình Ðồng Khánh phái khâm sai Nguyễn Thân hợp với quân Pháp đánh dẹp phong trào yêu nước kháng Pháp do Nguyễn Hiệu lãnh đạo. Bài vè vạch trần bộ mặt thật của đạo binh khâm sai.

-... Danh vi trấp bảo

                              Vụ dĩ an dân (!)

Khâm sai đại thần,

Kéo về Ðà Nẵng.

-... Tướng chi tướng dở,

Vị luyện quân tình,

Chẳng có Tây binh,

E không khỏi chết.

... Làm chẳng ra chi,

Lại thêm ăn bậy,

Lũ quân đi lấy,

Các tướng về chia.

...  cái chi cũng xách,

Cái quần đã rách,

Cái aó đã xơ,

Cũng giành mà quơ,

                              Huống chi cái khá !

Thậm vi khả bỉ,

Quân lệnh khâm sai !

Nhiều bài vè không ngần ngại gọi thẳng đích danh bọn mãi quốc cầu vinh.

Nhìn chung, vè chống Pháp là bộ phận tiêu biểu của vè lịch sử hòa vào dòng văn học yêu nước chống Pháp của dân tộc.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top