Thuật ngữ môn sinh học lớp 12

Tổng hợp thuật ngữ môn sinh học trong chương trình lớp 12.

Vitamin D là gì

Vitamin D là gì

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Vitamin D là gì

Hội chứng Klinefelter

Hội chứng Klinefelter

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội chứng Klinefelter

Đột biến nhiễm sắc thể

Đột biến nhiễm sắc thể

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Đột biến nhiễm sắc thể

Hội chứng Down

Hội chứng Down

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội chứng Down

Đột biến nhiễm sắc thể

Đột biến nhiễm sắc thể

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Đột biến nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN GEN

ĐỘT BIẾN GEN

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết về ĐỘT BIẾN GEN

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top