banner ngang3 8

Câu gián tiếp - Reported Speech

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 2721 

Câu gián tiếp là một phần rất quan trọng.Trước tiên,Daytot xin gửi tới các em các quy tắc chuyển đổi cơ bản đối với câu trần thuật để các em nắm rõ.

 

 

CÂU GIÁN TIẾP

I.Định nghĩa về câu gián tiếp .

       Câu gián tiếp (Reported speech ) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi .

EX :

Nam said to me : "I have ever gone to Paris." (Direct speech )

=> Nam said to me that he had ever to Paris  (Reported speech )

        Trong trường hợp này , câu nói của Nam đã được tôi (me) tường thuật lại theo ý của tôi nhưng không làm thay đổi nghĩa của câu nói ấy.

II.Các quy tắc chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp .

1.Quy tắc 1 : Quy tắc đổi ngôi.

- Ngôi I => Ngôi 3

EX:

I => he/ she ; my => his/ her ; me => him/ her , we => they ; our => their ; us => them ; ....

- Ngôi 3: Giữ nguyên 

-Ngôi 2: Biến đổi cùng ngôi với tân ngữ của mệnh đề 1 

Chú ý : Mệnh đề 1 là mệnh đề chứa động từ tường thuật .(said ; told ; says ; .... )

2.Quy tắc 2 : Quy tắc lùi thì 

- Nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại hoặc tương lai thì ta không lùi thì của động từ

- Nếu động từ tường thuật ở thì quá khứ đơn thì ta lùi một thì của động từ.

Cụ thể như sau :

Hiện tại đơn => Qúa khứ đơn => Qúa khứ hoàn thành (S + had PII)

Hiện tại tiếp diễn => Qúa khứ tiếp diễn => Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn (S + had been Ving)

Hiện tại hoàn thành = > Qúa khứ hoàn thành 

Qúa khứ hoàn thành/ quá khứ hoàn thành tiếp diễn = > Giữ nguyên 

will => would 

can => could

may => might

must => had to 

shall => should

3.Quy tắc 3 : Quy tắc biến đổi trạng ngữ .

now = right now = at the moment = at present = presently = > then

yesterday => the day before / the previous day

tomorrow => the day after / the following day / the next day.

the day before yesterday => two days before

the day after tomorrow => in 2 days'time

last (week ) => the (week ) before / the previous (week)

next (week) => the next (week )/ the following (week)

ago => before

today => that day

tonight => that night

here =>there

this => that

these => those

This/ That  + N(nouns ) => The + N

Chú ý :

Nếu như động từ tường thuật có dạng :says/ said to sb thì khi sang gián tiếp ta đổi thành : tells/ told sb

Nếu trực tiếp có hô ngữ thì gián tiếp t chuyển hô ngữ đó xuống làm tân ngữ của động từ tường thuật.

EX:

Lan said : "I don't like cooking, mom."

=> Lan told mom that she didn't like cooking

Khi trực tiếp là câu trần thuật/ câu kể thì khi sang gián tiếp sẽ có cấu trúc là :

S + said to sb (somebody) that/ told sb that + S + V (lùi thì )

EX :

My husband said to me : " I like your hair."

=> My husband said to me that/ told me that he liked my hair.

 

 

 

 


 
 Từ khóa: Câu gián tiếp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top