banner ngang3 8

Thuật ngữ Môn Tiếng Anh lớp 10

Tổng hợp Thuật ngữ Môn Tiếng Anh trong chương trình lớp 10.

Câu điều kiện - Conditional sentences

Câu điều kiện - Conditional sentences

Daytot xin gửi tới các em kiến thức tổng hợp nhất về loại câu điều kiện trong Tiếng Anh .

So sánh ngang bằng - Equality

So sánh ngang bằng - Equality

Daytot xin gửi tới các các em kiến thức tổng hợp về so sánh ngang bằng.

Thì tương lai đơn - The Simple Future

Thì tương lai đơn - The Simple Future

Daytot xin gửi tới bạn đọc kiến thức tổng hợp nhất về thì tương lai đơn .

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn

Daytot xin gửi tới các kiến thức tổng hợp nhất về thì hiện tại tiếp diễn.

So sánh hơn nhất-Superlatives

So sánh hơn nhất-Superlatives

So sánh hơn nhất là cấu trúc câu được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng Anh.Hãy cùng Daytot timfhieeur kiến thức về dạng câu này nhé !

So sánh hơn - Comparatives

So sánh hơn - Comparatives

So sánh hơn là cấu trúc hay được sử dụng nhiều trong Tiếng Anh.Trong bài viết này, Daytot xin gửi tới bạn đọc kiến thức cơ bản về so sánh hơn nhé !

Câu bị động -Passive voice

Câu bị động -Passive voice

Câu bị động là phần ngữ pháp quan trọng và phức tạp .Tuy nhiên , nếu nắm vững quy tắc sẽ rất dễ dàng .Vì thế hãy bắt tay vào học các cấu trúc nhé !

Hiện tại tiếp diễn be going to

Hiện tại tiếp diễn be going to

Hiện tại tiếp diễn ý tương lai và be going to là hai phần dễ nhầm lẫn .Để tránh nhầm lần khi làm bài,Daytot xin gửi tới bạn đọc cách phân biệt chúng .

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành

Hiện tại hoàn thành rất phức tạp và nhiều dấu hiệu.Để các em làm bài được tốt nhất,Daytot xin cung cấp một số kiến thức tổng quát trong bài viết này.

Qúa khứ hoàn thành

Qúa khứ hoàn thành

Qúa khứ hoàn thành là 1 thì quan trọng được sử dụng nhiều.Trong bài viết này,Daytot xin chia sẻ tới bạn đọc kiến thức tổng quát để các bạn nắm được.

Câu gián tiếp - Reported Speech

Câu gián tiếp - Reported Speech

Câu gián tiếp là một phần rất quan trọng.Trước tiên,Daytot xin gửi tới các em các quy tắc chuyển đổi cơ bản đối với câu trần thuật để các em nắm rõ.

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn

Daytot xin gửi tới các em học sinh lý thuyết cơ bản về thì quá khứ đơn bao gồm công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất

Lý thuyết cơ bản về trạng từ chỉ tần suất bao gồm vị trí, cách sử dụng và câu hỏi dùng để hỏi cho trạng từ chỉ tần suất

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn

Daytot xin gửi tới các em học sinh một số kiến thức cơ bản để ôn tập lại thì hiện tại đơn.

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top