Những cấu trúc chạy đâu cho thoát khỏi mọi kì thi (Phần 1 )

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 208 

Daytot xin gửi tới các em những cấu trúc cơ bản hay gặp trong mọi kì thi.

 

 

NHỮNG CẤU TRÚC CHẠY ĐÂU CHO THOÁT KHỎI MỌI KÌ THI

1.Cấu trúc : To be good at/ bad at + N/ Ving (giỏi về / kém về .....)

EX : I am good at swimming .

         He is very bad at English.

2.Cấu trúc : By chance = By accident (Tình cờ )

EX : I met her in Paris by chance last week .

3.Cấu trúc : To be get tired of + N / Ving ( Mệt mỏi về .... )

EX : My mother was tired of doing housework everyday.

4.Cấu trúc :Can't help/ stand/ bear/ resist + Ving (Không chịu nổi/ không nhịn được làm )

EX : She can't stand laughing at her little dog.

5.To be keen on / fond of + N/ Ving (Thích làm điều gì đó )

EX : My younger sister is fond of playing with her dolls .

6.To be interested in + N/ Ving (Quan tâm đến )

EX : Mrs.Brown is interested in going shopping on Sundays.

7.To waste + time/ money + Ving (Tốn tiền hoặc thời gian làm gì )

EX : He always wastes time playing computer games each day.

8.To spend + amount of time/ money + Ving (Dành bao nhiêu thời gian làm gì )

EX : I spend 2 hours reading books a day.

9.To spend + amount of time/ money + on+ something (Dành thời gian vào việc gì)

EX ; My mother often spends 2 hours on housework everyday.

10.To give up + Ving/ N (Từ bỏ làm gì/ cái gì )

EX : You should give up smoking as soon as possible.

11.would like/ want/ wish + to do st (thích làm gì )

EX : I would like to go to the cinema with you tonight.

12.Have + (something ) to + Verb  (có cái gì đó để làm )

EX : I have many things to do this week.

13: It + be + sth / sb + that / who (chính ... mà ....)

EX : It is Tom who got the best marks in my class.

14.Had better + Vnt (Nên làm gì )

EX : You had better go to see the doctor.

15.Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avouid / finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + Ving

EX : I always practise speaking English everyday.

16.It is + tính từ + (for sb ) + to do sth 

EX : It is very difficult for old people to learn English.

17.To be interested in + N / Ving (Thích cái gì/ làm cái gì....)

EX: We are interested in reading books on history.

18.To be bored with. (Chán làm cái gì  )

EX : we are bored with doing the same things everyday.

19.It's the first time sb have (has) + Pii + sth (Đây là lần đầu tiên ai đó làm gì .... )

EX : It's the first time we have visited thí place 

20.Enough + Danh từ + to do sth. (đủ cái gì để làm gì )

EX : I don't have enough time to study.

21.Tính từ + enough + to do sth : đủ như thế nào để làm gì

EX : I'm not rich enough to buy a car.

22.Too + tính từ + to do sth (Qúa làm sao để làm cái gì )

EX : I'm too young to get married.

23.To want sb to do sth = to want to have sth + Pii (Muốn ai làm gì = Muốn có cái gì được làm )

EX : She wants someone to make her a dress 

= She wants to have a dress made.

24.It's time sb did sth (Đã đến lúc ai đó làm gì )

EX : It's high time we went home.

25.It's not necessary for sb to do sth = Sb don't / doesn't need to do sth. (Ai không cấn thiết phải làm gì )

EX : It is not necessary for you to do this exercise. = You don't need to do this exercise.

26.To look forward to + Ving (Mong chờ, mong đợi làm gì )

EX :We are looking forward to going on holiday.

27.To provide sb from sth (Cung cấp cho ai cái gì )

EX : Can you provide us with some books in history .

28.To prevent / stop sb from Ving (Cản trở ai làm gì )

EX : The rain stopped us from going for a walk.

29.To fail to do sth (Không làm được gì / Thất bại trong việc làm gì )

EX : We failed to do this exercise.

30.To be succeed in Ving (Thành công trong việc làm gì )

EX : We were succeed in passing the exam.

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Tienganhgiaotieplangmaster


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top