Những cấu trúc chạy đâu cho thoát khỏi mọi kì thi (Phần 1 )

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 83 

Daytot xin gửi tới các em những cấu trúc cơ bản hay gặp trong mọi kì thi.

 

 

NHỮNG CẤU TRÚC CHẠY ĐÂU CHO THOÁT KHỎI MỌI KÌ THI

1.Cấu trúc : To be good at/ bad at + N/ Ving (giỏi về / kém về .....)

EX : I am good at swimming .

         He is very bad at English.

2.Cấu trúc : By chance = By accident (Tình cờ )

EX : I met her in Paris by chance last week .

3.Cấu trúc : To be get tired of + N / Ving ( Mệt mỏi về .... )

EX : My mother was tired of doing housework everyday.

4.Cấu trúc :Can't help/ stand/ bear/ resist + Ving (Không chịu nổi/ không nhịn được làm )

EX : She can't stand laughing at her little dog.

5.To be keen on / fond of + N/ Ving (Thích làm điều gì đó )

EX : My younger sister is fond of playing with her dolls .

6.To be interested in + N/ Ving (Quan tâm đến )

EX : Mrs.Brown is interested in going shopping on Sundays.

7.To waste + time/ money + Ving (Tốn tiền hoặc thời gian làm gì )

EX : He always wastes time playing computer games each day.

8.To spend + amount of time/ money + Ving (Dành bao nhiêu thời gian làm gì )

EX : I spend 2 hours reading books a day.

9.To spend + amount of time/ money + on+ something (Dành thời gian vào việc gì)

EX ; My mother often spends 2 hours on housework everyday.

10.To give up + Ving/ N (Từ bỏ làm gì/ cái gì )

EX : You should give up smoking as soon as possible.

11.would like/ want/ wish + to do st (thích làm gì )

EX : I would like to go to the cinema with you tonight.

12.Have + (something ) to + Verb  (có cái gì đó để làm )

EX : I have many things to do this week.

13: It + be + sth / sb + that / who (chính ... mà ....)

EX : It is Tom who got the best marks in my class.

14.Had better + Vnt (Nên làm gì )

EX : You had better go to see the doctor.

15.Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avouid / finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + Ving

EX : I always practise speaking English everyday.

16.It is + tính từ + (for sb ) + to do sth 

EX : It is very difficult for old people to learn English.

17.To be interested in + N / Ving (Thích cái gì/ làm cái gì....)

EX: We are interested in reading books on history.

18.To be bored with. (Chán làm cái gì  )

EX : we are bored with doing the same things everyday.

19.It's the first time sb have (has) + Pii + sth (Đây là lần đầu tiên ai đó làm gì .... )

EX : It's the first time we have visited thí place 

20.Enough + Danh từ + to do sth. (đủ cái gì để làm gì )

EX : I don't have enough time to study.

21.Tính từ + enough + to do sth : đủ như thế nào để làm gì

EX : I'm not rich enough to buy a car.

22.Too + tính từ + to do sth (Qúa làm sao để làm cái gì )

EX : I'm too young to get married.

23.To want sb to do sth = to want to have sth + Pii (Muốn ai làm gì = Muốn có cái gì được làm )

EX : She wants someone to make her a dress 

= She wants to have a dress made.

24.It's time sb did sth (Đã đến lúc ai đó làm gì )

EX : It's high time we went home.

25.It's not necessary for sb to do sth = Sb don't / doesn't need to do sth. (Ai không cấn thiết phải làm gì )

EX : It is not necessary for you to do this exercise. = You don't need to do this exercise.

26.To look forward to + Ving (Mong chờ, mong đợi làm gì )

EX :We are looking forward to going on holiday.

27.To provide sb from sth (Cung cấp cho ai cái gì )

EX : Can you provide us with some books in history .

28.To prevent / stop sb from Ving (Cản trở ai làm gì )

EX : The rain stopped us from going for a walk.

29.To fail to do sth (Không làm được gì / Thất bại trong việc làm gì )

EX : We failed to do this exercise.

30.To be succeed in Ving (Thành công trong việc làm gì )

EX : We were succeed in passing the exam.

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Tienganhgiaotieplangmaster


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top