banner ngang3 8

Thuật ngữ môn Tiếng Anh lớp 11

Tổng hợp Thuật ngữ môn Tiếng Anh trong chương trinh lớp 11.

Thuật ngữ câu hỏi đuôi

Thuật ngữ câu hỏi đuôi

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về câu hỏi đuôi để các em nắm được.

Can, Could và Be able to

Can, Could và Be able to

DAYTOT xin gửi tới các em cách phân biệt Can, Could và Be able to để tránh bị nhầm lẫn nhé.

Paired Conjunctions - Cặp liên từ

Paired Conjunctions - Cặp liên từ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về các cặp liên từ cơ bản trong Tiếng anh.

Giới từ trong mệnh đề quan hệ

Giới từ trong mệnh đề quan hệ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về giới từ trong mệnh đề quan hệ.

Câu chẻ - Cleft sentences

Câu chẻ - Cleft sentences

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu chẻ.

Liên từ và cách sử dụng

Liên từ và cách sử dụng

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về liên từ và cách sử dụng liên từ trong tiếng anh nhé.

Thuật ngữ Đại từ quan hệ

Thuật ngữ Đại từ quan hệ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về phần đại từ quan hệ nhé.

SOMEONE, ANYONE, EVERYONE, NO ONE

SOMEONE, ANYONE, EVERYONE, NO ONE

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về các đại từ someone, anyone, everyone , no one.

Thuật ngữ One và Ones

Thuật ngữ One và Ones

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về đại từ One và Ones.

Câu điều kiện - Phần 2

Câu điều kiện - Phần 2

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu điều kiện để các em nắm được.

Câu điều kiện - Phần 1

Câu điều kiện - Phần 1

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu điều kiện để các em nắm được.

Các loại câu bị động với Infinitive và Gerund

Các loại câu bị động với Infinitive và Gerund

DAYTOT gửi tới các em một số loại câu bị động đối với Infinitive và Gerund nhé.

Perfect Gerund and Perfect Participle

Perfect Gerund and Perfect Participle

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản để phân biệt Perfect Gerund and Perfect Participle - danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành nhé

Gerund and Present Participle

Gerund and Present Participle

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản để phân biêt Gerund and Present Participle - Danh động từ và Hiện tại phân từ nhé.

Gerund or Infinitive

Gerund or Infinitive

Daytot xin gửi tới các em phần những cấu trúc sử dụng Gerund và Infinitive trong Tiếng Anh .

Gerund -Danh động từ

Gerund -Danh động từ

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về Gerund .

Lỗi sử dụng giới từ To phổ biến trong Tiếng Anh

Lỗi sử dụng giới từ To phổ biến trong Tiếng Anh

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh những lỗi sử dụng giới từ To trong Tiếng Anh.

Phân biệt Still, Yet và Already

Phụ thuộc vào cảm nhận của người nói, ba từ Still, Yet và Already được dùng khác nhau.

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn

Daytot xin gửi tới các em kiến thức tổng quát về thì quá khứ tiếp diễn nhé !

Hiện tại phân từ-Present Participle

Hiện tại phân từ-Present Participle

Hiện tại phân từ là 1 dạng động từ hay bị nhầm lẫn trong Tiếng Anh.Bài viết này sẽ đưa ra kiến thức về hiện tại phân từ đầy đủ và đơn giản nhất.

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top