Tổng hợp thuật ngữ lớp 12

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 12.

THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc kiến thức cơ bản về thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. Mời bạn đọc tham khảo

Cơ cấu ngành kinh tế

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ cơ cấu kinh tế theo ngành. Mời bạn đọc tham khảo.

CÂY TRỒNG LÂU NĂM

Trung tâm dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ về cây trồng lâu năm. Mời bạn đọc tham khảo.

CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ công nghiệp trọng điểm. Mời bạn đọc tham khảo

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ tài nguyên thiên nhiên. Mời bạn đọc tham khảo.

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc các vùng kinh tế trọng điểm. Mời bạn đọc tham khảo.

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ quá trình đô thị hóa. Mời bạn đọc tham khảo

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng. Mời bạn đọc tham khảo.

TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng. Mời bạn đọc tham khảo.

KHỞI NGHĨA NAM KỲ NĂM 1940

KHỞI NGHĨA NAM KỲ NĂM 1940

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Mời bạn đọc tham khảo.

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN NĂM 1940

KHỞI NGHĨA BẮC SƠN NĂM 1940

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940. Mời bạn đọc tham khảo.

CUOC KHAI THAC THUOC DIA LAN 2

CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN 2

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc khai thác thuộc địa lần 2. Mời bạn đọc tham khảo.

CHIEN TRANH LANH

CHIẾN TRANH LẠNH

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Chiến tranh Lạnh. Mời bạn đọc tham khảo.

to chuc ASEAN

TỔ CHỨC ASEAN

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ tổ chức ASEAN. Mời bạn đọc tham khảo.

TOÀN CẦU HÓA

TOÀN CẦU HÓA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Toàn cầu hóa. Mời bạn đọc tham khảo.

TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC

TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về tổ chức Liên Hợp Quốc. Mời bạn đọc tham khảo.

XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Trên thế giới hiện nay đang diễn ra Xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây.

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936- 1939

PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936- 1939

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc phong trào dân chủ 1936 - 1939. Mời bạn đọc tham khảo.

Chiến tranh Đặc Biệt

Chiến tranh Đặc Biệt

Chiến lược Chiến tranh Đặc Biết là gì? do ai khởi xướng ? nội dung cụ thể ra sao chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top