Hội nghị toàn quốc của Đảng 2-1950

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 371 

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội nghị toàn quốc của Đảng 2-1950

 

                                Hội nghị toàn quốc của Đảng 2-1950

Hội nghị được triệu tập từ ngày 21-1 đến ngày 3-2-1950, trong bối cảnh cách mạng thế giới phát triển: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đạt nhiều thành tựu to lớn; cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi vào năm 1949; phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ngày càng chuyển biến trên các mặt: Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và cuộc kháng chiến không ngừng được tăng cường; chính quyền nhân dân phát huy tốt vai trò điều hành cuộc kháng chiến; chiến tranh du kích phát triển và đang trong quá trình chuyển từ du kích chiến lên vận động chiến; kinh tế kháng chiến được củng cố bảo đảm khả năng tự cấp tự túc gắn liền với phá hoại kinh tế địch; văn hoá, giáo dục tiếp tục phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh. Mặt trận ngoại giao thu được nhiều thắng lợi, thể hiện ở sự công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (ngày 18-1-1950); Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác cũng đang trong quá trình xúc tiến ngoại giao tiến tới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ ta. Tuy vậy, trong lãnh đạo cũng có những thiếu sót, "việc chuẩn bị tổng phản công của ta chưa làm được đầy đủ. Ta còn thiếu quân, thiếu vũ khí và cán bộ; du kích chiến chưa được phát triển xứng đáng với vai trò của nó trong giai đoạn thứ hai, vận động chiến còn kém. Việc tiếp tế cho quân và dân chưa tổ chức được chu đáo. Công tác về mọi mặt trong vùng bị tạm chiếm, chưa được thật chú ý làm cho tích cực"1. "Đường lối của ta nói chung là đúng. Nhưng ta còn nhiều khuyết điểm về tổ chức và lãnh đạo kháng chiến. Việc phối hợp quân, dân, chính dưới sự lãnh đạo của Đảng chưa được chặt chẽ. Sự chỉ đạo tập trung còn thiếu sót, trên dưới chưa thông. Ta chưa có một chính sách mạnh bạo để tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực, để dốc vào cuộc kháng chiến"2. 

Hội nghị nghiêm túc đánh giá thành tựu, đồng thời kiểm điểm sâu sắc những khuyết điểm đó và yêu cầu: "phải cố gắng thi đua gấp rút chuẩn bị tổng phản công, gây ra một cuộc biến chất, một bước nhảy vọt trong quá trình chiến đấu, đặng chuyển mạnh sang tổng phản công, để đánh bại quân xâm lược"3. Hội nghị thông qua một loạt văn kiện quan trọng. Đó là các văn kiện: Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị, chuyển mạnh sang tổng phản công, do đồng chí Trường Chinh trình bày; Nhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang tổng phản công, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày; Công tác Mặt trận và dân vận trong năm chuyển mạnh sang tổng phản công, do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày; Phải kiện toàn chính quyền cộng hoà nhân dân để tổng phản công và kiến thiết chế độ dân chủ nhân dân Việt Nam, do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày; và Nghị quyết của Hội nghị toàn quốc về việc chuyển mạnh sang tổng phản công. Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lý do sức khoẻ nên không thể đến dự Hội nghị, song đã gửi thư chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị đã chỉ ra nhiệm vụ trước mắt của cuộc kháng chiến là "phải nhân đà tiến bộ của bản thân ta, dựa vào sức giúp đỡ của các lực lượng bạn, lợi dụng sự lúng túng của địch, trước mưu mô của đế quốc Mỹ - Anh, mà gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công"1. 

Để chuyển mạnh sang tổng phản công, Hội nghị chủ trương gấp rút xây dựng bộ đội chủ lực; đưa chiến tranh chính quy lên ngang với chiến tranh du kích; hết sức tăng cường bộ đội địa phương và phong trào dân quân du kích; đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh du kích, phá tề, trừ gian, tăng cường công tác dân vận và công tác vận động ngụy binh trong vùng địch tạm chiếm; xúc tiến phát triển Đảng bộ Lào, Campuchia; tất cả đảng viên phải học tập quân sự, học tập lãnh đạo chiến tranh; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Hội nghị chủ trương thực hiện chế độ tổng động viên theo khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" và "Thi đua ái quốc". 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Hội nghị toàn quốc của Đảng đã vạch ra, nhiều địa phương do không nhận thức đầy đủ khẩu hiệu tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị để chuyển sang tổng phản công, đã phạm khuyết điểm trong xây dựng lực lượng quân sự, trong thực hiện phương châm tác chiến, trong công tác tổng động viên. Cũng do tư tưởng chủ quan, nóng vội, nhiều nơi đã thực hiện lệnh tổng động viên một chiều, không quan tâm đúng mức đến đời sống của quần chúng, ít chú ý bồi dưỡng sức kháng chiến của nhân dân. Giữa năm 1950, Trung ương Đảng đã phát hiện những khuynh hướng sai lầm chủ quan nóng vội, Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết bài đăng trên Tạp chí Cộng sản phê phán những thiếu sót đó. Nhờ vậy, phương châm kháng chiến trường kỳ, dựa vào sức mình là chính tiếp tục được quán triệt, cách mạng phát triển vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top