Hội nghị Cán bộ Trung ương Tháng 8-1948

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 361 

Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hội nghị Cán bộ Trung ương Tháng 8-1948

 

                        Hội nghị Cán bộ Trung ương Tháng 8-1948

Hội nghị Cán bộ Trung ương được triệu tập vào tháng 8-1948 để quán triệt tinh thần mà Trung ương Đảng đã vạch ra trong tình hình mới và bàn những biện pháp cụ thể thực hiện: 

Về quân sự: Phương châm tác chiến trong giai đoạn mới là lấy "du kích chiến là chính, vận động chiến" là phụ. Thực hiện chủ trương đó, Hội nghị yêu cầu phải đưa các đại đội độc lập vào vùng sau lưng địch, xây dựng cơ sở chính trị và quân sự, phát động chiến tranh du kích. Đồng thời, các tiểu đoàn tập trung tập dượt đánh những trận vừa và lớn, để chuẩn bị tiến dần lên chiến tranh chính quy. Phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Cải tiến việc huấn luyện bộ đội và đào tạo cán bộ quân sự theo những kinh nghiệm mới nhất ngoài mặt trận. Chỉnh đốn quân giới, quân nhu và quân y để cải thiện từng bước việc trang bị và cung cấp cho quân đội. Bắt tay xây dựng các đội quân ngầm trong lòng địch. Phối hợp với quân và dân hai nước Lào và Campuchia tiến công liên tiếp để tiêu diệt sinh lực địch, làm cho địch phải bị động và lúng túng đối phó ở mọi chiến trường. 

Về chính trị: Tiến tới thống nhất Việt Minh - Liên Việt; củng cố và tăng cường khối liên minh giữa 3 dân tộc trên bán đảo Đông Dương; xây dựng, củng cố và phát triển các cơ sở chính trị, quân sự trong vùng địch kiểm soát đi đôi với việc phá tề, trừ gian, chống gián điệp, đẩy mạnh địch vận, nguỵ vận; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh vùng sau lưng địch, tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao để bảo vệ quyền lợi hàng ngày, phá kinh tế địch và phá chính quyền bù nhìn, phát động chiến tranh du kích, tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ nhân dân và làm chỗ dựa cho quần chúng đấu tranh. 

Về kinh tế và tài chính:Hội nghị đã đề ra những chính sách cụ thể nhằm bồi dưỡng sức dân như thi hành giảm tô 25% theo đúng Sắc lệnh của Chính phủ; chia công điền công thổ cho công bằng, đặc biệt chú ý gia đình chiến sĩ vệ quốc; tịch thu ruộng đất của Việt gian và Pháp chia cho dân cày; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; chú trọng các biện pháp thuỷ lợi; phát triển chăn nuôi, bảo vệ mùa màng; có chính sách thuế khoá hợp lý. Đối với công nhân và công chức thì định mức lương và giờ lao động thích hợp; thực hiện bảo hiểm tai nạn; tổ chức tiếp tế về ăn và mặc cho công nhân các nơi tập trung đông; tìm việc cho công nhân thất nghiệp và giúp cho công nhân hiện làm việc khác trở về với nghề cũ; giúp công nhân sinh hoạt chính trị. 

Về công tác xây dựng Đảng: Chú ý phát triển đảng ở các địa bàn chiến lược về quân sự, chính trị, giao thông và vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ sở của Đảng trong vùng địch chiếm đóng, tiến tới mỗi xã, mỗi đại đội có một chi bộ và mỗi thôn, mỗi trung đội có một tổ đảng. Công tác huấn luyện và giáo dục đảng viên phải tiến hành song song với công tác phát triển đảng. Kiên quyết thanh trừ những phần tử không xứng đáng là đảng viên, tích cực giáo dục những đảng viên còn kém ý thức và ít hiểu biết về Đảng. Hội nghị phát động toàn Đảng học tập cuốn Sửa đổi lối làm việc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và tác phong công tác của người cách mạng. 

Hội nghị cán bộ Trung ương tháng 8-1948 đặc biệt chú ý đến công tác ở vùng sau lưng địch. Hội nghị xác định công tác trong vùng địch chiếm đóng là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ công tác của Đảng, của nhân dân và quân đội ta. Mục đích của công tác trong vùng sau lưng địch là giữ vững và nâng cao trình độ giác ngộ và tinh thần quyết chiến của nhân dân; lập lại và củng cố các tổ chức quần chúng và các Hội; làm rối ren và tan rã hàng ngũ địch; phá chính quyền địch, phá kinh tế địch, lập lại chính quyền ta. Khẩu hiệu đấu tranh ở những nơi này là: “chống bóc lột”, “chống khủng bố”, “chống bắt phu bắt lính”, “chống thu thuế”, “chống lập hội tề”. Khi quần chúng đã giác ngộ và có tổ chức cao, cần phối hợp với các hình thức đấu tranh chính trị và quân sự. Chống khuynh hướng thủ tiêu đấu tranh và chống khuynh hướng đấu tranh bừa bãi. Phát triển vũ trang tuyên truyền ở vùng sau lưng địch, chinh phục dân binh và hội tề, gây dựng cơ sở ngay ở hậu phương địch để dọn đường cho đại đội độc lập vào phát triển du kích chiến tranh. Các đại đội độc lập có nhiệm vụ giúp du kích phát triển thành bộ đội địa phương. 

Muốn thực hiện tốt yêu cầu đó, Đảng phải chọn những cán bộ trung thành, dũng cảm, có kinh nghiệm hoạt động bí mật, nhất là người địa phương đưa vào vùng sau lưng địch. Các tổ chức đảng ở vùng sau lưng địch phải bám đất, bám dân, dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Ban Chấp hành huyện, tỉnh cũng phải bám lấy địa phương mình để lãnh đạo phong trào.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top