Tổng hợp thuật ngữ lớp 11

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 11.

Thuật ngữ câu hỏi đuôi

Thuật ngữ câu hỏi đuôi

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về câu hỏi đuôi để các em nắm được.

Can, Could và Be able to

Can, Could và Be able to

DAYTOT xin gửi tới các em cách phân biệt Can, Could và Be able to để tránh bị nhầm lẫn nhé.

Paired Conjunctions - Cặp liên từ

Paired Conjunctions - Cặp liên từ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về các cặp liên từ cơ bản trong Tiếng anh.

Giới từ trong mệnh đề quan hệ

Giới từ trong mệnh đề quan hệ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về giới từ trong mệnh đề quan hệ.

Câu chẻ - Cleft sentences

Câu chẻ - Cleft sentences

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu chẻ.

Liên từ và cách sử dụng

Liên từ và cách sử dụng

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về liên từ và cách sử dụng liên từ trong tiếng anh nhé.

Thuật ngữ Đại từ quan hệ

Thuật ngữ Đại từ quan hệ

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về phần đại từ quan hệ nhé.

SOMEONE, ANYONE, EVERYONE, NO ONE

SOMEONE, ANYONE, EVERYONE, NO ONE

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về các đại từ someone, anyone, everyone , no one.

Thuật ngữ One và Ones

Thuật ngữ One và Ones

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản về đại từ One và Ones.

Câu điều kiện - Phần 2

Câu điều kiện - Phần 2

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu điều kiện để các em nắm được.

Câu điều kiện - Phần 1

Câu điều kiện - Phần 1

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về câu điều kiện để các em nắm được.

Các loại câu bị động với Infinitive và Gerund

Các loại câu bị động với Infinitive và Gerund

DAYTOT gửi tới các em một số loại câu bị động đối với Infinitive và Gerund nhé.

Perfect Gerund and Perfect Participle

Perfect Gerund and Perfect Participle

DAYTOT xin gửi tới các em kiến thức cơ bản để phân biệt Perfect Gerund and Perfect Participle - danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành nhé

Gerund and Present Participle

Gerund and Present Participle

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản để phân biêt Gerund and Present Participle - Danh động từ và Hiện tại phân từ nhé.

Gerund or Infinitive

Gerund or Infinitive

Daytot xin gửi tới các em phần những cấu trúc sử dụng Gerund và Infinitive trong Tiếng Anh .

Gerund -Danh động từ

Gerund -Danh động từ

DAYTOT xin gửi tới các em những kiến thức cơ bản về Gerund .

BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc bộ luật Hồng Đức. Mời bạn đọc tham khảo

PHONG TRÀO ĐÔNG DU 1905 – 1908

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc phong trào Đông Du 1905- 1908. Mời bạn đọc tham khảo.

ĐẤU TRANH TỰ VỆ Ở YÊN THẾ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc phong trào đấu tranh tự vệ ở Yên Thế. Mời bạn đọc tham khảo.

KHỞI NGHĨA BA ĐÌNH

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Mời bạn đọc tham khảo.


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top