Lý thuyết Hữu Cơ ôn thi Đại học
Lý thuyết Hữu Cơ ôn thi Đại học

LÝ THUYẾT HỮU CƠ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

 

Câu 1: (ĐHB- 2009)  Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là

A. etylen glicol.   B. axit ađipic    C. ancol o-hiđroxibenzylic                 D. axit 3-hiđroxipropanoic.

Câu 2: (ĐHB- 2009) Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khíT. Các chất Z và T lần lượt là  A. CH3OH và NH3.         B. CH3OH và CH3NH2.  C. CH3NH2 và NH3.      D. C2H5OH và N2.

Câu 3: (ĐHB- 2009 ) Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 3.                     B. 1                                C. 1.                     D. 4.

Câu 4: (ĐHB- 2009) Cho các hợp chất hữu cơ:

(1) ankan;                   (2) ancol no, đơn chức, mạch hở;       (3) xicloankan;       (4) ete no, đơn chức, mạch hở;

(5) anken;                   (6) ancol không no (có một liên kết đôi C=C), mạch hở;        (7) ankin;               

(8) anđehit no, đơn chức, mạch hở;

(9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có một liên kết đôi C=C), đơn chức.

Dãy gồm các chất khi đốt cháy hoàn toàn đều cho số mol CO2 bằng số mol H2O là:

A. (1), (3), (5), (6), (8).              B. (3), (4), (6), (7), (10).    C. (3), (5), (6), (8), (9).   D. (2), (3), (5), (7), (9).

Câu 5: (ĐHB- 2009)  Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.   B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.         D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Lý thuyết Hữu Cơ ôn thi Đại học
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
thienha (nganbt@edusgroup.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu dành cho học sinh THPT » Tổng hợp tài liệu lớp 12 » Tài liệu ôn luyện môn Hóa Học
Gửi lên:
26/01/2015 14:51
Cập nhật:
19/01/2016 08:38
Người gửi:
thienha
Thông tin bản quyền:
daytot.vn
Dung lượng:
70.50 KB
Đã xem:
1310
Đã tải về:
3
  Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Top