Chuyên đề Hidrocacbon No
Chuyên đề Hidrocacbon No

Chuyên đề Hidrocacbon No

CHUYÊN ĐỀ: HIĐROCACBON NO

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HIĐROCACBON NO

1. Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.

B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

2. Mỗi phân tử hiđrocacbon nói chung được coi như tạo nên bởi một nguyên tử hiđro và một nhóm nguyên tử. Nhóm nguyên tử này được gọi là:

A. Nhóm chức               B. Dẫn xuất của hiđrocacbon              C. Tác nhân phản ứng               D. Gốc hiđrocacbon

3. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của hiđrocacbon?

A. CnH2n+2            B. CnH2n+2-2k                  C. CnH2n-6            D. CnH2n-2

4/ Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [   ] ở mỗi câu:

A. Heptan không tan trong axit sunfuric loãng [   ]                                B. Heptan tan tốt trong H2SO4 nguyên chất [   ]

C. Hexan tan tốt trong dd NaOH đặc [   ]                                    D. Hexan tan tốt trong Benzen [   ]

5. Cho bảng dữ liệu sau:

A

B

1

Hiđrocacbon

a

là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trưng

2

Dẫn xuất của hiđrocacbon

b

chất hữu cơ thường bị cháy sinh ra CO2

3

Phản ứng của các hợp chất hữu cơ

c

là những hợp chất được tạo bởi hai nguyên tố cacbon và hiđro

4

Khi bị đốt nóng,

d

thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng trong cùng một điều kiện

5

Nhóm chức

e

là những hợp chất trong phân tử ngoài cacbon, hiđro còn có nguyên tử của những nguyên tố khác

Khi ghép các từ hoặc cụm từ ở cột A với các cụm từ ở cột B để thành các câu đúng sao cho không có từ hoặc cụm từ không được sử dụng, bốn học sinh đã đưa ra các kết quả dưới đây. Hỏi kết quả nào chính xác?

A. 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b                   B. 1-c, 2-e, 3-d, 4-b, 5-a                   C. 1-c, 2-d, 3-e, 4-b, 5a                D. 1-c, 2-b, 3-d, 4-e, 5-a

6. Cho các câu sau:

a. Ankan có đồng phân mạch cacbon.                          b. Ankan và xicloankan là đồng phân của nhau.

c. Xicloankan làm mất màu dung dịch nước brom.           d. Hiđrocacbon no là HC làm mất màu dung dịch nước brom.

e. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử.        f. Hiđrocacbon no là HC không có mạch vòng.

Những câu đúng là?A. a, c, d, e                 B. a, d, f                         C. a, b, d, e, f                 D. a, e

7. Các ankan tham gia những phản ứng nào dưới đây:

1. Phản ứng cháy           2. Phản ứng phân huỷ           3. Phản ứng thế                      4. Phản ứng cracking

5. Phản ứng cộng          6. Phản ứng trùng hợp          7. Phản ứng trùng ngưng                 8. Phản ứng đềhiđro hoá

A. 1, 2, 3, 5, 8                         B. 1, 3, 5, 7, 8                C. 1, 2, 3, 4, 8                         D. 1, 2, 3, 4, 5

8. Tính chất hóa học đặc trưng của dãy đồng đẳng Ankan là:

A. Khi cháy tạo khí CO2 và hơi H2O         B. Tham gia phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do.

C. Tham gia phản ứng Cracking                D. Tham gia phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

9. Công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 36 là:

A. C4H10                        B. C6H14                        C. C7H16                        D. C5H12

10. A và B là hai hiđrocacbon ở thể khí, khi phân huỷ đều tạo thành cacbon và hiđro với thể tích khí hiđro gấp 4 lần thể tích hiđrocacbon ban đầu (khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hai hiđrocacbon A và B có thể là:

A. Đều chứa 4 nguyên tử hiđro trong phân tử.   B. Có số nguyên tử cacbon lớn hơn 4.

C. Đều chứa 8 nguyên tử hiđro trong phân tử.   D. Đều chứa 3 nguyên tử cacbon trong phân tử.


 

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Chuyên đề Hidrocacbon No
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Thiên Hà (nganbt@edusgroup.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu dành cho học sinh THPT » Tổng hợp tài liệu lớp 12 » Tài liệu ôn luyện môn Hóa Học
Gửi lên:
26/01/2015 14:47
Cập nhật:
18/01/2016 08:25
Người gửi:
thienha
Thông tin bản quyền:
daytot.vn
Dung lượng:
288.00 KB
Đã xem:
3025
Đã tải về:
0
  Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Top