Chuyên đề Cr, Fe, Cu (trắc nghiệm kèm đáp án)
Chuyên đề Cr, Fe, Cu (trắc nghiệm kèm đáp án)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CR, FE, CU

 

1 – Fe có số thứ tự là 26.  Fe3+ có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d3            B. 1s22s22p63s23p63d5      C. 1s22s22p63s23p63d6.                  D.  2s22s22p63s23p63d64s2.

2 – Fe là kim loại có tính khử ở mức độ nào sau đây?

A. Rất mạnh                  B. Mạnh               C. Trung bình                         D. Yếu.

3 – Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?

A. dd H2SO4 loãng                  B. dd CuSO4                           C. dd HCl đậm đặc                   D. dd HNO3 loãng.

4 – Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ lớn hơn 5700C thu được chất nào sau đây?

A. FeO                 B. Fe3O4                        C. Fe2O3                                  D. Fe(OH)3

5 – Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 5700C thu được chất nào sau đây?

A. FeO                 B. Fe3O4               C. Fe2O3                                  D. Fe(OH)2.

6 – Fe sẽ bị ăn mòn trong trường hợp nào sau đây?

A. Cho Fe vào H­2O ở điều kiện thường.                B. Cho Fe vào bình chứa O2 khô.

C. Cho Fe vào bình chứa O2 ẩm.               D. A, B đúng.

7 – Cho phản ứng: Fe + Cu2+ ® Cu + Fe2+

Nhận xét nào sau đây không đúng?

  • Fe2+ không khử được Cu2+.                             B. Fe khử được Cu2+

C.  Tính oxi hóa của Fe2+ yếu hơn Cu2+                        D. là kim loại có tính khử mạnh hơn Cu.

8 – Cho các chất sau: (1) Cl2  (2) I2 (3) HNO3    (4) H2SO4đặc nguội.

Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A. (1) , (2)           B. (1), (2) , (3)                    C. (1), (3)                 D. (1), (3) , (4).

9 – Khi đun nóng hỗn hợp Fe và S thì tạo thành sản phẩm nào sau đây?

A. Fe2S3               B. FeS                  C. FeS2                                    D. Cả A và B.

10 – Kim loại nào sau đây td được với dd HCl và dd NaOH, không tác dụng với dd H2SO4 đặc, nguội?

A. Mg                  B. Fe           C. Al                                       D. Cu.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Chuyên đề Cr, Fe, Cu (trắc nghiệm kèm đáp án)
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Thiên Hà (nganbt@edusgroup.vn)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu dành cho học sinh THPT » Tổng hợp tài liệu lớp 12 » Tài liệu ôn luyện môn Hóa Học
Gửi lên:
26/01/2015 15:19
Cập nhật:
12/02/2015 08:23
Người gửi:
thienha
Thông tin bản quyền:
daytot.vn
Dung lượng:
64.00 KB
Đã xem:
1470
Đã tải về:
2
  Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Top