Trần Thị Bích Lệ cô học sinh nghèo vượt khó

 10:40 19/01/2015

Em Trần Thị Bích Lệ là một trong số nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi của Trường THPT Thanh Thuỷ.

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top