Trần Thị Bích Lệ cô học sinh nghèo vượt khó

 10:40 19/01/2015

Em Trần Thị Bích Lệ là một trong số nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi của Trường THPT Thanh Thuỷ.

 

on thi cap toc vao 10

tu van chon truong chon nganh

Top