Đề án tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

Đề án tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

 14:19 25/03/2017

Qua Đề án tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội 2017, các bạn sẽ biết phạm vi , phương thức , chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào,...

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top