Thông tin cho phụ huynh

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 Đề thi phải phân hóa bao quát

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 Đề thi phải phân hóa bao quát

Năm 2015, kỳ thi THPT nhiều đối tượng dự thi nên đề phải thể hiện rõ độ phân hóa để các đối tượng khác nhau đều có cửa và thang điểm riêng.

Văn mẫu để tham khảo hay là công cụ chống đối

Đa số văn mẫu chạy thị hiếu, nhu cầu của người mua mà thường không chú ý đến chất lượng, có những quyển chỉ đổi tên sách theo kiểu bình mới rượu cũ

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top