Những danh từ Tiếng Anh không bao giờ chia số nhiều

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 37 

Chúng ta hãy cùng nhau liệt kê một số danh từ thường gặp trong Tiếng Anh mà không bao giờ có dạng số nhiều (Uncountable nouns ) nhé !

 

 

 

                   NHỮNG DANH TỪ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SỐ NHIỀU 

1.knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ :kiến thức                                                                              

2.clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo

3.employment /ɪmˈplɔɪmənt/ : Công ăn việc làm

4.equipment  /ɪˈkwɪpmənt/ : trang thiết bị

5.furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ :đồ đạc

6.homework /ˈhəʊmwɜːk/: bài tập về nhà

7.information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin

8.advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/ : quảng cáo

9.machinery /məˈʃiːnəri/ : máy móc

10.pollution /pəˈluːʃn/ : sự ô nhiễm

11.merchandise /ˈmɜːtʃəndaɪs/ = goods /ɡʊdz/ : hàng hóa

12.money /ˈmʌni/ : tiền tệ

13.recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/: nghỉ ngơi, thư giãn

14.scenery/ˈsiːnəri/: phong cảnh

15.stationery /ˈsteɪʃənri/ : văn phòng phẩm

16.traffic   /ˈtræfɪk/: giao thông

17.luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ = / baggage /ˈbæɡɪdʒ/ : hành lý

18.advice /ədˈvaɪs/ : lời khuyên

19.food /fuːd/ : thức ăn

20.meat /miːt/ : thịt

21.water /ˈwɔːtə(r)/ : nước

22.soap /səʊp/ : xà phòng

23. air /eə(r)/: không khí

24.news /njuːz/ : tin tức 

25.measles /ˈmiːzlz/ : bệnh sởi

26.mumps  /mʌmps/: quai bị

27.economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ : kinh tế học

28.physics /ˈfɪzɪks/: vật

29.maths /mæθs/: toán học

30.politics /ˈpɒlətɪks/ : chính trị học 

Nguồn tin: Tienganhgiaotieplangmaster


 
 Từ khóa: Uncountable nouns
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Tài liệu mới
Top