Những danh từ Tiếng Anh không bao giờ chia số nhiều

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 338 

Chúng ta hãy cùng nhau liệt kê một số danh từ thường gặp trong Tiếng Anh mà không bao giờ có dạng số nhiều (Uncountable nouns ) nhé !

 

 

 

                   NHỮNG DANH TỪ KHÔNG BAO GIỜ CHIA SỐ NHIỀU 

1.knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ :kiến thức                                                                              

2.clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo

3.employment /ɪmˈplɔɪmənt/ : Công ăn việc làm

4.equipment  /ɪˈkwɪpmənt/ : trang thiết bị

5.furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ :đồ đạc

6.homework /ˈhəʊmwɜːk/: bài tập về nhà

7.information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin

8.advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/ : quảng cáo

9.machinery /məˈʃiːnəri/ : máy móc

10.pollution /pəˈluːʃn/ : sự ô nhiễm

11.merchandise /ˈmɜːtʃəndaɪs/ = goods /ɡʊdz/ : hàng hóa

12.money /ˈmʌni/ : tiền tệ

13.recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/: nghỉ ngơi, thư giãn

14.scenery/ˈsiːnəri/: phong cảnh

15.stationery /ˈsteɪʃənri/ : văn phòng phẩm

16.traffic   /ˈtræfɪk/: giao thông

17.luggage /ˈlʌɡɪdʒ/ = / baggage /ˈbæɡɪdʒ/ : hành lý

18.advice /ədˈvaɪs/ : lời khuyên

19.food /fuːd/ : thức ăn

20.meat /miːt/ : thịt

21.water /ˈwɔːtə(r)/ : nước

22.soap /səʊp/ : xà phòng

23. air /eə(r)/: không khí

24.news /njuːz/ : tin tức 

25.measles /ˈmiːzlz/ : bệnh sởi

26.mumps  /mʌmps/: quai bị

27.economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ : kinh tế học

28.physics /ˈfɪzɪks/: vật

29.maths /mæθs/: toán học

30.politics /ˈpɒlətɪks/ : chính trị học 

Nguồn tin: Tienganhgiaotieplangmaster


 
 Từ khóa: Uncountable nouns
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top