Tài liệu các môn học

Dạng bài viết lại câu sẽ rơi vào 5 câu ở phần tự luận và thường được áp dụng các cấu trúc câu. Các bạn hãy bổ sung nguồn tài liệu hữu ích này vào nhé.

Vẻ đẹp ngôn từ, nghệ thuật trong truyện Kiều của Nguyễn Du qua các đoạn trích

Nói Nguyễn Du là nhà nghệ sĩ lớn về ngôn từ chính là nói đến cách ứng xử nghệ thuật của ông đối với ngôn ngữ dân tộc và hiệu quả của nó. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc sáng tạo ngôn ngữ thi...

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong Hai đứa trẻ và Chữ người tử tù

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong hội họa vào văn chương vừa kế tục vừa phá vỡ tạo ra hiệu quả thẩm mỹ mới, góp phần đắc lực cho xây dựng tình huống truyện, được sử dụng như một tình tiết...

18 cấu trúc thường gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

Dạng bài viết lại câu sẽ rơi vào 5 câu ở phần tự luận và thường được áp dụng các cấu trúc câu. Các bạn hãy bổ sung nguồn tài liệu hữu ích này vào nhé.

 
Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top