Luyện thi đại học chất lượng cao

Tài liệu các môn học

Nghịch lý cuộc đời được thể hiện trong Chiếc thuyền ngoài xa là khi người nghệ sĩ tìm được cái đẹp trong cảnh vật để sáng tạo ra cái đẹp nghệ thuật thì anh đã phải chứng kiến một cảnh đời cay cực, ngang trái mà không một người bình thường nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ .

Phân tích nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài...

Phân tích nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa

Nghịch lý cuộc đời được thể hiện trong Chiếc thuyền ngoài xa là khi người nghệ sĩ tìm được cái đẹp trong cảnh vật để sáng tạo ra cái đẹp nghệ thuật thì anh đã phải chứng kiến một cảnh đời cay cực,...

 
Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top