Thuật ngữ và từ khóa lịch sử

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 2231 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Thuật ngữ và từ khóa lịch sử. Mời bạn đọc tham khảo.

 

Bài 2: CÁCH PHÂN BIỆT MỘT SỐ “TỪ KHÓA” VÀ “THUẬT NGỮ”                 MÔN: LỊCH SỬ

 

 

 • Một số từ khóa thuật ngữ Lịch sử cơ bản.
 • Lịch sử thế giới: Trật tự thế giới mới; chiến tranh lạnh

 •  
 • Thuật ngữ 1

  Thuật ngữ 2

   

  Chiến tranh lạnh

  Trật tự thế giới mới

   

  Chủ nghĩa Tư Bản, Chủ nghĩa Xã Hội

  Tư bản chủ nghĩa, Xã hội chủ nghĩa

   

  Lịch sử Việt Nam:

 •  
 • Thuật ngữ 1

  Thuật ngữ 2

  Thuật ngữ 3

  Thuật ngữ 4

  Thuật ngữ 5

 •  
 • Cách mạng Dân chủ tư sản

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  Cách mạng dân tộc dân chủ

  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

  Cách mạng vô sản.

   

 •  
 • Đường lối chiến lược

  Nhiệm vụ chiến lược

  Nhiệm vụ trước mắt

   

   

 •  
 • Bạo động

  Bạo lực

  Bạo lực cách mạng

   

   

 •  
 • Đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp

  Đấu tranh không hợp pháp

  Đấu tranh nghị trường

   

   

 •  
 • Bãi công

  Bãi khóa

  Bãi thị

   

   

 •  
 • Mâu thuẫn dân tộc

  Mâu thuẫn giai cấp

   

   

   

 •  
 • Đánh đuổi

  Đánh đổ

   

   

   

 •  
 • Phi Mĩ hóa chiến tranh

  Mĩ hóa trở lại

   

   

   

 •  
 • Chiến tranh đặc biệt

  Chiến tranh cục bô

   

  Việt nam hóa chiến tranh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Trật tự thế giới mới

        Chiến tranh Lạnh

  Trật hai cực Ianta. Trật hai cực, hai phe. Một phe là XHCN do Liên Xô đứng đầu và một phe là TBCN do Mĩ đứng đầu.

  Sự đối đầu giữa hai phe – phe TBCN do Mĩ đứng đầu và phe Xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột. Diễn ra trên tất cả các lĩnh vực KT- VH- CT- XH, Ngoại trừ sự đối đầu trực tiếp về quân sự

   

  Thuật ngữ 1

  Thuật ngữ 2

  Thuật ngữ 3

  Thuật ngữ 4

  Thuật ngữ 5

  Cách mạng Dân chủ tư sản

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  Cách mạng dân tộc dân chủ

  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

  Cách mạng vô sản.

   

  + Do giai cấp tư sản lãnh đạo

  + qcnd lao động là lực lượng chính

  + đánh đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời

  + GCTS lập chế độ cộng hòa.

  + Do giai cấp VS lãnh đạo.

  + Sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên CMXHCN.

  + cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc

  + Thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: chống Đế quốc xâm lược và Phong kiến tay sai.

  + Gianh ĐLDT và dân chủ cho nhân dân

  + Mang tính chất nhân dân sâu sắc nhằm đánh đổ thực dân, phong kiến.

  + Xây dựng chế đọ cộng hòa dân chủ rồi chuyển sang CMXHCN.

   

  Vd: cuộc CM ở VN tiến hành từ năm 1930 –1975

  là CMDTDCND

  sau khi giành thắng lợi cả nước tiến lên CNXH

  + Do giai cấp Vô sản lãnh đạo

  + Dùng bạo lực cách mạng lật đổ chính quyền của GCTS thiết lập chính quyền nhà nước vô sản, lập nên chế độ XHCN

  Vd: CM 18-3- 1871 ở Pari.

   

   

  Đường lối chiến lược

       Nhiệm vụ chiến lược

  Nhiệm vụ trước mắt

  + Đường lối chung và cơ bản về nhiệm vụ, mục tiêu CM, phương thức đấu tranh, lưc lượng và phân định bạn thù trong cuộc cách mạng và trong từng giai đoạn cách mạng.

  Vd: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

  + Được đặt ra ở từng thời kỳ lịch sử, dựa trên hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

  Vd: Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam giai đoạn từ năm 1930 là giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Xác định kẻ thù là Đế quốc

   Năm 1954, Đảng xác định nhiệm vụ chiến lược 2 miền: Miền Bắc tiến lên xây dựng XHCN; miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống ĐQM.

  + Nhiệm vụ đặt ra cần phải giải quyết ngay và cấp bách

  Vd: giai đoạn 1936- 1939 nhiệm vụ trước mắt là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, Phát xít, đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ…

   

   

   

  Bạo động

  Bạo lực

  Bạo lực cách mạng

  + Hình thức đấu tranh bằng sức mạnh vũ trang của một giai cấp, tầng lớp…

  + Phương thức đấu tranh sử dụng sức mạnh về quân sự, chính trị của một giai cấp, tập đoàn…

  Sức mạnh của quần chúng cách mạng để đánh đổ chính quyền thống trị giành chính quyền về tay nhân dân.

   

  Đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp

  Đấu tranh không hợp pháp

  Đấu tranh nghị trường

  + Phương pháp, hình thức đấu tranh trong khuôn khổ pháp luận của giai cấp thống trị, công khai hoặc không công khai nhằm từng bước đạt được mục tiêu lật đổ chế độ cũ

  + Phương pháp, hình thức đấu tranh bí mật ngoài khuôn khổ luật pháp của giai cấp thống trị

  + Phương pháp, hình thức đấu tranh trong các phạm vi các cơ quan đại diện như quốc hội, hội đồng dân biểu…

   

   

            Bãi công

               Bãi khóa

                 Bãi thị

   + Hình thức đấu tranh của công nhân  chống lại giới chủ về mặt kinh tế tiến tới đấu tranh chính trị

  + Hình thức đấu tranh của học sinh, sinh viên, giáo viên bằng cách tạm dừng việc học, giảng day… phản đối chính quyền thống trị.

  + hình thức đấu tranh của những người buôn bán như tạm bỏ chợ, đóng cửa hiệu…phản đối chính quyền thống trị

   

  Mâu thuẫn dân tộc

  Mâu thuẫn giai cấp

  Thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

  Thực hiện nhiệm vụ giải phóng giai cấp

   

   

   

                        Đánh đuổi

                       Đánh đổ

  Chống lại kẻ thù ngoại bang xâm lược nước ta

  Chống lại các thế lực phản cách mạng trong nước

   

   

  Chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

  Chiến lược “chiến tranh cục bộ”

  Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

  Là lọai hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vẫn Mĩ.

  + Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới. Được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân các nước đồng minh.

  + được thực hiện bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp chặt chẽ về hỏa lực, hậu cần, không quân vẫn do Mĩ chỉ huy.

   

  Phi Mĩ hóa chiến tranh

  Mĩ hóa chiến tranh

  Một kiểu chiến tranh của đế quốc Mĩ đề ra trong “học thuyết Nischxơn” với công thức vũ khí trang bị mạnh của Mĩ cộng với lực lượng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, nhằm chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  Mĩ thừa nhận sự thất bại trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

   

   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   
   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top