Câu hỏi trắc nghiệm về nước Mĩ

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 5756 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Câu hỏi trắc nghiệm về nước Mĩ. Mời bạn đọc tham khảo.

 

BÀI GIẢNG: NƯỚC MĨ

Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật

B. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến

C. tài nguyên thiên nhiên phong phú

D. trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao

Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước

B. Không bị chiến tranh tàn phá

C. Được yên ổn sản xuất và bán vũ khí cho các nước tham chiến

D. Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao

Câu 3: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự suy giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mĩ?

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản

B. Viện trợ cho các nước Tây Âu

C. Tham vọng bá chủ thế giới

D. Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn trong các tầng lớp xã hội

Câu 4: Những thành tựu chủ yếu về khoa học -  kĩ thuật hiện đại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chế tạo các công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật liệu mới

B. thực hiện cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp

C. sản xuất được những vũ khí hiện đại

D. chinh phục vũ trụ, đưa người lên mặt trăng

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong “chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh

B. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ XHCN trên thế giới

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới

D. Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác

Câu 6: “Chính sách thực lực” của Mĩ được hiểu là

A. chính sách dựa vào sức mạnh của nước Mĩ

B. chính sách xâm lược thuộc địa

C. chạy đua vũ trang với Liên Xô

D. thành lập các khối quân sự

Câu 7: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập ra nhằm

A. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

B. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

C. chống lại Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam

D. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Câu 8: Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), tình hình châu Âu ra sao?

A. Căng thẳng dẫn đến chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự

B. Ổn định và có điều kiện phát triển

C. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau

D. Nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh mới

Câu 9: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng công nghiệp

B. Cách mạng du hành vũ trụ

C. Cách khoa học kĩ thuật hiện đại

D. Cách mạng công nghệ thông tin

Câu 10: Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong việc thực hiện “chiến lược toàn cầu” là

A. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949)

B. thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1975)

C. thắng lợi của cách mạng Cuba (1959)

D. thắng lợi của cách mạng hồi giáo ở Iran (1979)

Câu 11: Nhờ đâu sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ có đội ngũ các nhà khoa học đông đảo chất lượng?

A. Bắt cóc trong chiến tranh thế giới thứ hai

B. Các nhà khoa học di cư từ các nước khác đến nước Mĩ

C. Quá trình tự đào tạo của Mĩ

D. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học hiện đại

Câu 12: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mĩ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chuẩn bị chiến tranh tổng lực

B. ủng hộ “chiến lược toàn cầu”

C. xác lập trật tự thế giới mới có lợi cho Mĩ

D. theo đuổi chủ nghĩa “lấp chỗ trống”

Câu 13: Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các chính quyền Mĩ

A. vẫn tiếp tục “Chiến lược toàn cầu” và theo đuổi chiến tranh lạnh

B. từ bỏ “Chiến lược toàn cầu”

C. chỉ theo đuổi chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN

D. tiếp tục “Chiến lược toàn cầu” nhưng thu hẹp ở châu Á do thất  bại ở Đông Dương

Câu 14: Sau chiến tranh lạnh Mĩ có “âm mưu”

A. thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình

B. vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới

C. dùng sức kinh tế thao túng mọi hoạt động

D. chuẩn bị đề ra chiến lược mới

Câu 15: Tổng thống nào của Mĩ gắn liền với sự ra đời của “Chiến lược toàn cầu”?

A. Truman

B. Kennơđi

C. Aixenhao

D. Giônxơn

Câu 16: Trong các liên minh quân sự dưới đây, liên minh nào không phải do Mĩ lập nên?

A. NATO

A. Tổ chức Hiệp ước Vacsava

C. SEATO

D. CENTO

Câu 17: Khối quân sự NATO do Mĩ đứng đầu còn có tên gọi là

A. khối Nam Đại Tây Dương

B. khối Bắc Đại Tây Dương

C. khối Đông Đại Tây Dương

D. khối Nam Đại Tây Dương

Câu 18: Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm nào?

A. 1994

B. 1993

C. 1995

D. 1996

Câu 19: Trong khoảng hai thập niên đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế - tài chính

A. Mĩ, Tây Âu

B. Mĩ, Nhật Bản

C. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản

D. Mĩ, Trung Quốc

Câu 20: Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới trong giai đoạn

A. 1945 – 1975

B. 1918 – 1945

C. 1950 – 1980

D. 1945 – 1950

Câu 21: “Chiêu bài” Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được đề ra trong “Chiến lược cam kết và mở rộng” là

A. tự do tín ngưỡng

B. ủng hộ độc lập dân tộc

C. thúc đẩy dân chủ

D. chống chủ nghĩa khủng bố

Câu 22. Mĩ tìm cách vươn lên chi phối và lãnh đạo toàn thế giới khi

 

A.Chiến tranh lạnh kết thúc (1989) và trật tự hai cực Ianta tan rã (1991).

 

B.Chiến tranh lạnh bắt đầu (1947) và sự hình thành các khối quân sự.

C.Liên Xô và các nước NICs suy giảm thế và lực trong Chiến tranh lạnh.

D.Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đang từng bước lớn mạnh

 

Câu 23. Các giới cầm quyền Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị toàn thế giới và nô dịch các quốc gia, các dân tộc trên thế giới là dựa vào

A.sách lược hòa hoãn với hai nước lớn là Trung Quốc và Liên Xô.

 

B.sự ủng hộ về quân đội và kinh tế của các nước Đồng minh.

 

C.tiềm lực kinh tế tài chính và lực lượng quân sự to lớn của Mĩ.

 

D.sự suy yếu ngày càng rõ rệt của hệ thống các nước thuộc địa.

 

Câu 24. Trong “chiến lược toàn cầu” Mĩ đã thực hiện được mưu đồ gì sau đây?

 • Can thiệp thành công vào các điểm nóng trên thế giới
 • Thành công trong cuộc chiến tranh ở Viêt Nam
 • Góp phần làm xụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu
 • Thu hút được nhiều vốn đầu tư từ bên  ngoài
 •  

  Câu 7. Đóng vai trò điều tiết và thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển là

   

  A. các tổ chức phi chính phủ.                                 B. Nhà nước.

  C. đảng Dân Chủ                                                        D. đảng Cộng Hòa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 5 đánh giá
  2.8 - 5 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết
  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  Top