Khối 12

Reading - unit 6 -tiếng anh 12

Reading - unit 6 -tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Reading unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12.

Vocabulary - Unit 5 - Tiếng anh 12

Vocabulary - Unit 5 - Tiếng anh 12

Tổng hợp tất cả Vocabulary trong Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12.

Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 12

Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12.

Writing - Unit 4 - Tiếng anh 12

Writing - Unit 4 - Tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập Writing Unit 4 Tiếng anh 12

Listening - Unit 4 - Tiếng anh 12

Listening - Unit 4 - Tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Listening Unit 4 Tiếng anh 12

Speaking - Unit 4 - Tiếng anh 12

Speaking - Unit 4 - Tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Speaking Unit 4 Tiếng anh 12

Reading - Unit 4 -Tiếng anh 12

Reading - Unit 4 -Tiếng anh 12

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Reading Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 12.

Từ vựng Unit 4 Tiếng anh 12

Phần từ vựng được tổng hợp trong Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 12.

Hướng dẫn giải Language Focus Tiếng Anh 12 -Unit 2

DAYTOT xin gửi tới các em phần hướng dẫn giải bài tập phần Language Focus Tiếng anh 12 Unit 2

Hướng dẫn giải bài tập Reading Tiếng Anh 12 -Unit 2

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh phần hướng dẫn giải bài tập phần Reading Tiếng Anh 12 Unit 2


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top