Khối 12

Đề thi học kỳ I môn Tiếng anh 12 - THPT Quang Trung 2017

Đề thi học kỳ I môn Tiếng anh 12 - THPT Quang Trung 2017

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi và đáp án đề thi hết học kỳ I trường THPT Quang Trung năm 2017.

Đề thi học kì 1 Toán 12 - Đề số 2

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 1 Toán 12 - Đề số 2

Đề thi kỳ I lớp 12 môn anh THPT Tôn Đức Thắng

Đề thi kỳ I lớp 12 môn anh THPT Tôn Đức Thắng

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi và đáp án đề thi hết học kỳ I môn tiếng anh lớp 12 trường THPT Tôn Đức Thắng năm 2017.

Đề thi học kì 1 Toán 12 - Đề số 1

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc đề thi học kì 1 Toán 11 - Đề số 1

Đề thi học kỳ I môn tiếng anh 12 -THPT Chuyên Nguyễn Huệ  2017

Đề thi học kỳ I môn tiếng anh 12 -THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2017

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi và đáp án đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2017.

Đề thi học kỳ I môn tiếng anh 12 -THPT Lê Qúy Đôn 2017

Đề thi học kỳ I môn tiếng anh 12 -THPT Lê Qúy Đôn 2017

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi và đáp án đề thi hết học kỳ I môn tiếng anh lớp 12 trường THPT Lê Qúy Đôn năm 2017.

Skills - Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Skills - Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Skills -Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Language - Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Language - Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language -Review 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Looking back - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm

Looking back - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back Unit 10 tiếng anh 12 thí điểm

Culture - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm

Culture - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Culture - Unit 10 - Tiếng anh 12 thí điểm.


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top