Phương trình mặt phẳng

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thu Hoài  - Chuyên mục :  Đã xem: 1148 

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc tóm tắt kiến thức lí thuyết bài học phương trình mặt phẳng

 

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

* Cho mặt phẳng (P) , vectơ  n→≠0→ mà giá của nó vuông góc với mặt phẳng (P) thì n→ được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

* Cho mặt phẳng (P) , cặp vectơ  a→≠0→b→≠0→ không cùng phương mà giá của chúng là hai đường thẳng song song hay nằm trong mặt phẳng (P) được gọi là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (P). Khi đó vectơ n→=[a→.b→]. là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

* Nếu a→ = (a1;  a; a3) , b→ = (b1 ; b2 ; b3) thì :

         n→=[a→.b→]=(|a2a3b2b3|;|a3a1b3b1|;|a1a2b1b2|)

               = (a2b3 – a3b; a3b1 – a1b3 ; a1b2 – a2b1).

* Mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó, hay một điểm thuộc mặt phẳng và cặp vectơ chỉ phương của nó.

2. Phương trình mặt phẳng.

* Mặt phẳng  (P) qua điểm M(x0 ; y; z0)  và nhận n→ (A, B, C) làm vectơ pháp tuyến có phương trình có dạng:       A(x  –  x0) + B(y – y0) + C(z – z0) = 0.

* Mọi mặt phẳng trong không gian có phương trình tổng quát có dạng :

             Ax + By + Cz +D = 0  ở đó  A2+ B2 + C > 0.

Khi đó vectơ n→(A ; B ; C) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

* Mặt phẳng đi qua ba điểm M(a ; 0 ; 0), N( 0 ; b ; 0), C(0 ; 0 ; c) ở đó abc ≠ 0 có phương trình :xa+yb+zc=1. Phương trình này còn được gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.

3. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.

 Cho hai mặt phẳng (P1) và (P2) có phương trình :

(P1)    :    A1x + B1y  + C1z + D1 = 0;

(P2)    :    A2x + B2y  + C2z + D2 = 0.

Ta có n1→(A; B1 ; C1) ⊥  (P1) và n2→(A; B2 ; C2) ⊥  (P2) . Khi đó:

  (P1) ⊥  (P2)  ⇔ n1→⊥n2→ ⇔ n1→.n2→  ⇔ A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0

  (P1) // (P2)  ⇔  n1→=k.n2→ và  D1 ≠ k.D2 (k ≠ 0).

  (P1) ≡ (P2)  ⇔ n1→=k.n2→  và  D1 = k.D2.

  (P1) cắt (P2)  ⇔  n1→≠k.n2→ (nghĩa là n1→ và n2→ không cùng phương).

4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình:

             Ax + By + Cz +D = 0 và điểm M(x0 ; y; z0). Khoảng cách từ Mđến (P) được cho bởi công thức:

                        d(M0,P)=|Ax0+By0+Cz0+D|A2+B2+C2.

5. Góc giữa hai  mặt phẳng.

Cho hai mặt phẳng (P1) và (P2) có phương trình :

(P1)    :    A1x + B1y  + C1z + D1 = 0;

(P2)    :    A2x + B2y  + C2z + D2 = 0.

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (P1) và (P2)  thì 0 ≤ φ ≤ 90và :

cosφ=|cos(n1→,n2→)^|=|A1A2+B1B2+C1C2+D|A12+B12+C12.A22+B22+C22. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
 

Những tin cũ hơn

Top