Khối 12

Getting started - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Getting started - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Getting Started - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Vocabulary - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm

Vocabulary - Unit 4 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em tổng hợp phần Vocabulary Unit 4 Tiếng anh 12 thí điểm.

Skills - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm

Skills - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Skills - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Language - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm

Language - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language - Review 1 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Looking back - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Looking back - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Looking back - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Culture - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Culture - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Culture - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Communication - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Communication - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Communication Unit 3 Tiếng anh 12 thí điểm.

Writing - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Writing - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm phần Writing - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm.

Listening - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Listening - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Listening Unit 3 Tiếng anh 12 thí điểm.

Speaking - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm

Speaking - Unit 3 - Tiếng anh 12 thí điểm  

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking Unit 3 Tiếng anh 12 thí điểm.


Các tin khác

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top