Hướng dẫn giải While you read Tiếng Anh 11 -Unit 3

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 334 

DAYTOT xin gửi tới các em phần hướng dẫn giải các bài tập phần While you read Tiếng Anh 11 Unit 3

 

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP PHẦN WHILE YOU READ TIẾNG ANH 11 (UNIT 3)

Task 1. Decide which of the activities below takes place at a birthday party or at a wedding anniversary party or both. Put a tick (✓) in the right box.(Làm việc với một bạn cùng học. Quyết định hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây xảy ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đặt dấu (✓) vào khung đúng)

 

Birthday party

Wedding anniversary party

1. People sing a song.

 

 

2. People eat cake.

 

 

3. People receive cards and gifts from friends and relatives.

 

 

4. People joke about their age.

 

 

5. People remember their wedding day.

 

 

6. People go out to dinner.

 

 

7. People blow out candles, one for each year.

 

 

 

Trả lời

 

Birthday party

Wedding anniversary party

1. People sing a song.

 

2. People eat cake.

3. People receive cards and gifts from friends and relatives.

4. People joke about their age.

 

5. People remember their wedding day.

 

6. People go out to dinner.

7. People blow out candles, one for each year.

 

 

Task 2. Work with a partner, in each of the following sentences, there is one word which is not true according to the reading passage. Underline the wrong word and provide the correct one.(Làm việc cùng với một bạn học. Ở mỗi câu sau có một từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

1. Lisa's family and her friends are at her eighth birthday party.

2. Everyone makes cake and ice cream at the birthday party

3. Lisa opens birthday cards and book from her family and friends.

4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries.

5. Fifty months ago. Rosa and Luis got married.

6. People call the 5th wedding anniversary the "Golden anniversary".

7. Rose and Luis are happy to be together for their silver anniversary 

Trả lời:

1. Lisa's family and her friends are at her eighth birthday party.

2. Everyone makes cake and ice cream at the birthday party

3. Lisa opens birthday cards and book from her family and friends.

4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries.

5. Fifty months ago. Rosa and Luis got married.

6. People call the 5th wedding anniversary the "Golden anniversary".

7. Rose and Luis are happy to be together for their silver anniversary 

***

1. eight ⟶ seventh                  2. makes ⟶ eats

3. book ⟶ presents                  4. anniversaries ⟶ ages

5. months ⟶ years                   6. 5th ⟶ 50th

7. silver ⟶ golden 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top