banner ngang3 8

Phương trình đường thẳng LT

 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thu Hoài  - Chuyên mục :  Đã xem: 646 

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc tóm tắt kiến thức lí thuyết của bài học phương trình đường thẳng

 

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LT

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Định nghĩa : 

vectơ u→ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng  nếu u→ ≠ 0→ và giá của u→ song song hoặc trùng với 

Nhận xét :

- Nếu u→ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng  thì ku→(k≠0) cũng là một vectơ chỉ phương của  , do đó một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.

- Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết môt điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.

2. Phương trình tham số của đường thẳng

- Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm M0(x0;y0) và nhận vectơ u→=(u1;u2) làm vectơ chỉ phương là :

 : {x=x0+tu1y=y0+tu2

-Khi hệ số u1≠0 thì tỉ số k=u1u2 được gọi là hệ số góc của đường thẳng.

Từ đây, ta có phương trình đường thẳng  đi qua điểm M0(x0;y0) và có hệ số góc k là:

y–y0=k(x–x0)

Chú ý: Ta đã biết hệ số góc k=tan⁡α với góc α là góc của đường thẳng  hợp với chiều dương của trục Ox

3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 

Định nghĩa: Vectơ n→ được gọi là vec tơ pháp tuyến của đường thẳng  nếu n→  ≠ 0→ và n→ vuông góc với vectơ chỉ phương của 

Nhận xét:

- Nếu n→  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  thì kn→ (k≠0) cũng là một vectơ pháp tuyến của , do đó một đường thẳng có vô số vec tơ pháp tuyến.

- Một đường thẳng được hoàn toàn xác định nếu biết một và một vectơ pháp tuyến của nó.

4. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Định nghĩa: Phương trình ax+by+c=0 với a và b không đồng thời bằng 0, được gọi là phương trinh tổng quát của đường thẳng.

Trường hợp đặc biết:

+  Nếu a=0=>y=−cb;∆//Ox

+ Nếu b=0=>x=−ca;∆//Oy

+ Nếu c=0=>ax+by=0=>∆ đi qua gốc tọa độ

+ Nếu  cắt Ox tại (a;0) và Oy tại B(0;b) thì ta có phương trình đường thẳng  theo đoạn chắn:

                xa+yb=1

5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Xét hai đường thẳng  ∆và ∆

có phương trình tổng quát lần lượt là :

a1x+b1y + c1 = 0 và a 2+ b2y +c2 = 0

Điểm M0(x0;y0)) là điểm chung của  ∆và ∆2  khi và chỉ khi (x0;y0) là nghiệm của hệ hai phương trình:

(1)  {a1x+b1y+c1=0a2x+b2y+c2=0 

Ta có các trường hợp sau:

a) Hệ (1) có một nghiệm: ∆cắt ∆2

b) Hệ (1) vô nghiệm: ∆// ∆2

c) Hệ (1) có vô số nghiệm: ∆= ∆2

6.Góc giữa hai đường thẳng

Hai đường thẳng ∆và ∆cắt nhau tạo thành 4 góc. Nếu ∆không vuông góc với ∆2thì góc nhọn trong số bốn góc đó được gọi là góc giữa hai đường thẳng ∆và ∆2. Nếu ∆vuông góc với  ∆thì ta nói góc giữa ∆và ∆2bằng  900  .Trường hợp  ∆và ∆song song hoặc trùng nhau thì ta quy ước góc giữa  ∆và ∆bằng 00. Như vậy gương giữa hai đường thẳng luôn bé hơn hoặc bằng  900  

Góc giữa hai đường thẳng ∆và ∆được kí hiệu là Δ1,Δ2^

Cho hai đường thẳng  ∆= a1x+b1y + c1 = 0 

                               ∆=  a 2+ b2y +c2 = 0

Đặt φ = Δ1,Δ2^

                  cos⁡φ = |a1.a2+b1.b2|a12+b12a22+b22

Chú ý:

Δ1⊥Δ2⇔n1⊥n2⇔a1.a2+b1.b2=0

+ Nếu  Δ1 và Δ2  có phương trình y = kx + mvà y = k2 x + mthì  

Δ1⊥Δ2⇔k1.k2=−1

7.Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng  có phương trình ax+by+c−0 và điểm M0(x0;y0)).Khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng   kí hiệu là (M0,∆), được tính bởi công thức

                     



 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top