các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 1416 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc câu hỏi trắc nghiệm về các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Mời bạn đọc tham khảo.

 

Bài giảng. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

 

Câu 1. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của

 

A. quân phiệt Nhật Bản.                   B. các nước phương Tây.

 

C. phát xít Đức.                                D. Mĩ và Đồng minh.

 

Câu 2. Từ năm 1954-1975, ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống

 

A. sự xâm lược của Nhật Bản.          B. chủ nghĩa phát xít Đức.

 

C. sự trở lại của thực dân Âu-Mĩ.      D. chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ.

 

Câu 3. Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là:

 

A. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.            B. Campuchia, Malaixia, Brunây.

 

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia.      D. Miến Điện, Việt Nam, Philippin.

 

Câu 4. Sau khi giành được độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu:

 

 • khôi phục sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng ở các nước.
 •  

 • nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
 •  

 • nhanh chóng vươn lên trở thành những nước công nghiệp mới (NICs).
 •  

 • thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp nhẹ trong nước.
 •  

  Câu 5. Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

   

 • Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản.
 •  

 • Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh.
 •  

 • Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
 •  

 • Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản.
 •  

  Câu 6. Một trong những nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy sự ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?

   

 • Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
 •  

 • Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các công ty xuyên quốc gia.
 •  

 • Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Đông Dương tiếp tục leo thang.
 •  

 • Những thành công của các nước công nghiệp mới (NICs).
 • Câu 7. Một trong những mục tiêu của ASEAN là?

 • xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn và lạc hậu.
 •  

 • xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.
 •  

 • xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự.
 •  

 • tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa.
 •  

   

   

   

  Câu 8. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN được thành lập ngày 8-8-1967 với sự tham gia của

   

  A. Inđônêxia, Malaysia, Xingapo, Thái Lan và Philíppin.

   

  B. Inđônêxia, Myanma, Malaysia, Xingapo và Thái Lan.

   

  C. Inđônêxia, Brunây, Xingapo, Thái Lan và Philíppin.

   

  D. Inđônêxia, Malaysia, Xingapo, Myanma và Thái Lan.

   

  Câu 9. Trong giai đoạn (1967-1975), ASEAN là một tổ chức

   

  A. có vị trí quốc tế.                           B. còn non trẻ, hợp tác lỏng lẻo.

   

  C. có sự quản lý chặt chẽ.                 D. tập hợp đầy đủ thành viên.

   

  Câu 10. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bằng việc:

   

  A. vấn đề campuchia được giải quyết.  B. kí Hiệp ước Thân thiện và hợp tác.

   

  C. Việt Nam và Lào gia nhập ASEAN. D. ASEAN kết nạp đầy đủ thành viên.

   

  Câu 11. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước được đề cập trong Hiệp ước Bali (2-1976) là:

   

 • chung sống hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh.
 •  

 • hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực quân sự, vũ khí.
 •  

 • không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 •  

 • tôn trọng độc lập chính trị của các nước thành viên.
 •  

  Câu 12. Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

    A. tất cả các nước Đông Nam Á đều gia nhập ASEAN.

   

  B. các nước trong khu vực đều giành được độc lập.

   

  C. kinh tế các nước đã có sự phát triển nhanh chóng.

   

 • đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.
 •  

  Câu 13. Hiệp định Giơ-ne-vơ (7-1954) có ý nghĩa gì đối với nước Lào?

   

  A. Thừa nhận địa vị hợp pháp của Lào.         B. Công nhận Lào là một nước tự do.

   

  C. Thoát khỏi ách thống trị hoàn toàn. D. Đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   

  Câu 14. Nước Lào bước sang thời kì xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội khi

   

 • nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập.
 •  

 • Hiệp định Viêng Chăn (21-2-1973) được chính thức kí kết.
 •  

 • Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố nền độc lập của Lào.
 •  

 • kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (7-1954).
 •  

  Câu 15. Từ năm 1951, nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của

   

  A. Đảng Cộng sản Đông Dương.      B. Đảng Nhân dân cách mạn

  Campuchia.

   

  C. Đảng Dân chủ Campuchia.          D. Đảng Cộng hòa Campuchia.

   

   

   

  Câu 16. Campuchia bước vào thời kì hồi sinh, xây dựng lại đất nước từ sau khi

   

 • Vương quốc Campuchia được tuyên bố thành lập.
 •  

 • nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập.
 •  

 • kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (7-1954).
 •  

 • Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Pari.
 •  

  Câu 17. Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối

   

  A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.            B. không tiếp nhận viện trợ từ mọi phía.

   

  C. tham gia các khối liên minh quân sự.         D. hòa bình, trung lập.

   

  Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

   

   

   

   

   

 • Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
 •  

 • Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau.
 •  

 • Nhất trí hoạt động của nhóm năm nước sáng lập ASEAN.
 •  

 • Giải quyết các trang chấp bẳng biện pháp hòa bình.
 •  

  Câu 19. Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nào sau đây?

    A. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực.

   

  B. Hòa nhập học hỏi về văn hóa truyền thống của các nước

   

 • Tham gia trao đổi sản phẩm, hỗ trợ về vũ khí quân sự.
 •  

 • Hỗ trợ các nước khác trong khu vực về vốn và lao động.
 •  

  Câu 20. Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế?

   

 • Giải quyết nạn thất nghiệp và ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
 •  

 • Mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài.
 •  

 • Xây dựng nền kinh tế tự chủ, chú trọng phát triển nội thương.
 •  

 • Ưu tiên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa để chiếm lĩnh thị trường.
 •  

  Câu 21. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh dưới sự lãnh đạo của

   

 • Đảng Cộng hòa.
 • B. Đảng Cộng sản.

  C. Đảng Quốc Đại.

  D. Đảng Dân chủ.

      Câu 22. Theo “Phương án Maobáttơn”, thực dân Anh chia Ấn độ thành hai   quốc gia trên cơ sở nào sau đây?

   

  A. Văn hóa.          B. Tôn giáo.        C. Kinh tế.           D. Chính trị.

   

  Câu 23. Ngày 26-1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước

   

  A. dân chủ.           B. cộng hòa.        C. cộng sản.         D. dân chủ.

   

  Câu 24. Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào sau đây?

   

  A. “Cách mạng xanh”.                      B. “Cách mạng chất xám”.

   

  C. “Cách mạng trắng”                       D. “Cách mạng công nghiệp”.

   

  Câu 25. Về đối ngoại, Ấn Độ theo đuổi chính sách nào sau đây?

   

  A. Hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc.

   

  B. Hòa bình, trung lập, không tham gia vào bất kì khối liên minh chính trị nào.

   

 • Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, thiết lập ngoại giao với Liên Xô, Trung Quốc.
 •  

 • Ngăn chặn ảnh hưởng của các nước phương Tây, song liên minh chặt chẽ với Mĩ.
 •  

   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết
  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

   

  Top