Writing Skill - Unit 2 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 892 

Phần dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Writing Unit 2 Tiếng Anh 10 chương trình mới.

 

WRITING - UNIT 2 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Build a list of foods from your own experience that may give you

- allergies

- bad breath 

- stress

- sleeplessness

- sleepiness

then share and compare your list with your friends'.

Từ chính trải nghiệm của bản thân xây dựng một danh sách những thức ăn có thể khiến bạn

- dị ứng

- hơi thở có mùi

- căng thẳng

- mất ngủ

- buồn ngủ

rồi chia sẻ và so sánh với danh sách của các bạn khác.

2. Now, read the facts below. Do you have some of these foods on your list? Which ones? (Bây giờ hãy đọc những sự thật dưới đây. Bạn có ăn loại thức ăn nào có trong này không? Nếu có thì đã ăn cái nào? )

Allergies

The foods most commonly causing allergies are milk, wheat, eggs, soya, fish, peanuts, shellfish (including mussels, crab and shrimp).

Bad Breath

The foods which may spoil your breath for da after a meal are onion, garlic, cabbage, curry, alcohol.

Stress

Foods and drinks which strongly stimulate the body can cause stress. These foods are coffee, tea, cola, chocolate, alcohol, refined sugar, white flour, salt, and processed foods such as junk foods and fast foods.

Sleeplessness

There are foods that can help you fall asleep or keep you awake. Foods that stop your sleep are: caffeine containing drinks, alcohol, sugar, fatty or spicy food, food additives (seasonings, artificial colours, flavourings).

Sleepiness

To feel sleepy, eat high-carbohydrate, low protein foods, such as cheese, milk, soya milk, tofu, nuts, honey, almonds, bananas, whole grains, beans, rice, avocados, sesame seeds, sunflower seeds, or papayas.

3. Some people have written in for advice on their diets as they are going to do important things. Work in pairs or groups and write at least one similar inquiry. (Một vài người đã viết thư đến xin lời khuyên về chế độ ăn uống vì họ sắp làm một số việc quan trọng. Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và viết ít nhất một lá thư yêu cầu tương tự.)

4. You are the food specialist and you are working on the newsletter's next edition. Read the reply to Scott's enquiry. Then write your own by responding to one of the other texts from 3 or from your friends'. (Bạn là một chuyên gia ẩm thực và bạn đang làm việc để sản xuất ấn bản tiếp theo của thư thông báo. Hãy đọc thư hồi đáp cho yêu cầu của Scott. Rồi viết lá thư hồi đáp của chính bạn dành cho 1 trong những lá thư của bài 3 hoặc cho những lá thư của bạn bè.) 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top