banner ngang3 8

Writing - Unit 6 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 2470 

DAYTOT xin gửi tới các bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Writing Unit 6 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

WRITING - UNIT 6 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Endangered species report

1    Match the pictures with the animals' names. Then discuss the questions with a partner. (Khớp những hình ảnh với tên của các loài động vật. Sau đó thảo luận câu hỏi với một người bạn.)

-       Can you find these animals in Viet Nam?

-       What do they eat?

-       Are they endangered species?

a. blue whale           b. Komodo dragon

Đáp án:

1. b (Komodo dragon: not found in Viet Nam; eats meat; classified as vulnerable)

2. a (blue whale: sometimes found stranded on Viet Nam's coastal areas; eats small shellfish; classified as endangered)

2  Read the facts about the Komodo dragon and the blue whale. Write a, b, c, d, or e in the space provided to match the title with the correct section. (Đọc sự kiện về con rồng Komodo và cá voi xanh. Viết a, b, c, d, hay e vào chỗ trống được cung cấp để phù hợp với tiêu đề với các phần chính xác.)

a. Diet 

b. Conservation status 

c. Habitat and location

d. Population

e. Physical features

Komodo dragon

Blue whale

1.

- found in the wild on Indonesian islands (Komodo, Rinca,

Gili Montang, Gili Dasami, Flores)

- live in forests, on beaches, on hilltops

-  live in the cold waters of the Arctic and Antarctic

-  migrate to tropical seas to breed (up to four months)

2.

-  looks like a crocodile or lizard

-  male adults can grow up to 3 metres long

- 90 kilos

-  mammal, but looks like a fish

- 30 metres long

-  150-200 tons

3.

eat meat (large water buffaloes, deer, pigs, smaller dragons)

eat very small shellfish

4.

6,000 in the wild in Indonesia; slightly declining

estimated 14,000 (10,000 in the Antarctic and 4,000 in the Arctic); increasing

5.

- vulnerable (IUCN Red List)

- cause: more males than females (humans are not a threat)

-  protected by anti­poaching laws in Indonesia and by 30 zoos and other wildlife parks outside Indonesia

- endangered (IUCN Red List)

- facing threats from whalers, pollution, collisions with boats and ships, and global warming

-  many recovery plans to restore its population

Đáp án:

1c Habitat and location

2e Physical features

3a Diet     

4d Population

5b Conservation status

3 Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below. (Chọn một trong hai loài trong 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.)

Paragraph 1: Habitat and location of the species below. Example: Komodo dragons are found in the wild...

They live in forests,...

Paragraph 2: Physical features and diet

Example: Although they are called dragons, they look like...

Paragraph 3: Population and conservation status Example: There are about 6,000...

According to the IUCN Red List, Komodo dragons are classified as...

Gợi ý trả lời:

Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.

Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia Tave been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to rcrease the population of this fascinating species.


 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top