Writing - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 637 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Writing - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

WRITING - UNIT 2 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Trends in urbanisation

1  Match the phrases in the box with the graphs (a-f).

fall/decrease sharply        fall/decrease steadily      rise/increase steadily

rise/increase sharply        fluctuate                          stay the same/remain stable/level off

Hướng dẫn:

Khớp cụm từ trong hộp với đồ thị (a-f).

a. rise/increase steadily: tăng dần

b. fall/decrease sharply: giảm mạnh

c. stay the same/remain stable/level off: giữ nguyên

d. fluctuate: biến động

e. rise/increase sharply: tăng mạnh

f. fall/decrease steadily: giảm dần

2  Rewrite the sentences without changing their meaning.

Examples:

The number of young people working on farms has decreased sharply over the past years.

*  There has been a sharp decrease in the number of young people working on farms.

The number of urban inhabitants rose by 15% from 1990 to 1995.

* There was a rise of 15% in the number of urban inhabitants from 1990 to 1995.

1. The migration of young people to big cities has risen dramatically.

*  There________________________________________ ,

2.  Due to shortages of jobs, there has been a decrease in the population in rural areas in the last 10 years.

*  Due to shortages of jobs, the population

3.  The urbanisation rate in Indonesia increased by over 30% from 1969 to 2009.

*  There________________________________________ .

4.  There was a sharp rise in the rate of urbanisation in South Korea during the period between 1969 and 1989.

* The rate of urbanisation__________________________.

5.  The urbanisation rate in this city decreased slightly during the economic crisis in 2008.

*  There was ________________________________ .

Hướng dẫn:

Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng.

 • There has been a dramatic rise in the migration of young people to big cities. (
 • Due to shortages of jobs, the population in rural areas has decreased in the last 10 years.
 • There was an increase of over 30% in the urbanisation rate in Indonesia from 1969 to 2009.
 • The rate of urbanisation in South Korea rose sharply during the period between 1969 and 7 989.
 • There was a slight decrease in the urbanisation rate in this city during the economic crisis in 2008.
 • 3   The line graph below shows the urbanisation rate in South Korea and Indonesia. Write a description (of about 150 words) of the trends in the graph. (Đường đồ thị dưới đây cho thấy tỷ lệ đô thị hóa ở Hàn Quốc và Indonesia. Viết mô tả (khoảng 150 từ) về các xu hướng của đồ thị.)

  The line graph shows the rate of urbanisation in two countries, namely Indonesia and South Korea, from the mid-1960s to 2009.

  In the mid-1960s, the rate of urbanisation in Indonesia was about 17%, followed by a slight increase of 3% in 1969. Then the rate remained stable at around 20% for a ten-year period from 1969 to 1979. In the next fifteen years, there was a steady rise in the rate of urbanisation in this country. From 1995 to 2009, Indonesia's urbanisation rate increased sharply, reaching over 50%.

  South Korea's urbanisation rate was about 30% in 1969, roughly 10% higher than that of Indonesia. The rate went up sharply throughout the next thirty-year period to about 82% in 2005, and then levelled off towards 2009.

  In conclusion, it is clear that while both countries experienced a growth in their urbanisation rate, in South Korea it almost doubled by the end of the period.

  Dịch:

  Đường đồ thị cho thấy tỷ lệ đô thị hóa của hai nước, cụ thể là Indonesia và Hàn Quốc, từ giữa những năm 1960 đến 2009.

  Vào giữa những năm 1960, tỷ lệ đô thị hóa ở Indonesia là khoảng 17%, tiếp theo là tăng nhẹ 3% vào năm 1969. Sau đó, tỷ vẫn ổn định ở mức khoảng 20% trong thời gian mười năm từ năm 1969 đến năm 1979. Trong  mười lăm năm sau, đã có một sự gia tăng ổn định trong tỷ lệ đô thị hóa ở đất nước này. Từ năm 1995 đến năm 2009, tỷ lệ đô thị hóa của Indonesia tăng mạnh, đạt trên 50%.

  tỷ lệ đô thị hóa của Hàn Quốc là khoảng 30% trong năm 1969, cao hơn so với Indonesia khoảng 10%. Tỷ lệ tăng mạnh trong suốt thời gian ba mươi năm tới khoảng 82% vào năm 2005, và sau đó chững lại khi hướng tới năm 2009.

  kết luận, rõ ràng rằng trong khi cả 2 nước trải qua một sự tăng trưởng đô thị hóa ở tốc độ nhất định, ở Hàn Quốc gần như tăng gấp đôi vào cuối thời kỳ.   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top