Writing - Unit 7 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1806 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Writing Unit 7 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10.

 

WRITING - UNIT 7 - TIẾNG ANH 1O

Writing about advantages ans disadvantages of television.

(Viết về những lợi ích và bất lợi của truyền hình).

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below.

(Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Advantages of television

Disadvantages of television

● Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things.

● Television can make things memorable because it presents information in an effective way.

● It entertains us. Watching it is an enjoyable way to relax.

● It increases the popularity of sports and games.

● It makes us aware of our global responsibilities.

● Television can make us passive. We don't have to think so our brains become lazy.

● It encourages us to buy things that we don't need.

● It takes time away from activities such as reading and games.

● Some television programmes may make people violent.

● Television interferes with family life and communication.

Dịch bài:

Lợi ích của truyền hình

Tác hại của truyền hình

- Truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.

- Truyền hình có thể làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó diễn đạt thông tin một cách có hiệu quả.

- Nó giúp chúng ta giải trí. Xem tivi là cách thư giãn thú vị.

- Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.

- Nó giúp ta ý thức được trách nhiệm của mình với thế giới.

- Truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ não của chúng ta trở nên lười biếng.

- Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần.

- Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.

- Một số chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trở nên hung dữ.

- Truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

Task 2. Work in pairs . Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below.

(Thảo luận các lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng, và ghi chúng vào các cột dưới đây.)

 

Advantages

Disadvantages

Radio

 

 

Newspapers

 

 

The Internet

 

 

Trả lời:

 

Advantages

Disadvantages

Radio

- It makes people happy 

- It makes life easier and enjoyable

- It broadens people's knowledge

- It has great influence on people's ways of thinking and behaviour 

 - It makes people lazy

Newspapers

- It can bring all types of information, home or foreign, to people at any time

- People can share opinion/ experience or knowledge

- It can enlarge people's understanding and knowledge

- It has influence on the way people think and live

 

The Internet

- It provides quick access to information and entertainment

- It enlarges people's knowledge and understanding

- People can share opinion/ experience /knowledge together

- It makes life easier and enjoyable

- It makes people happy and comfortable

- It costs money and time

- It interrupts people's conversations

- It makes people negative

- It harms people's eyes

Task3: Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2.

(Viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một trong những phương tiện truyền thông đại chúng được thảo luận đến ở Bài tập 2.)

Trả lời:

In our modern society, newspapers play a vital role in our daily life. Newspapers bring us a lot of conveniences including their usefulness and importance.

Newspapers is the main source of detailed information about what is going on around us and in the world. They also broaden our knowledge, they help us to learn about other countries and peoples. They help us daily in shopping through announcements and advertisements in markets. Moreover, newspapers can also entertain us with stories, comics. ...etc... And another importance of newspapers in free countries is they serve not only as a means of prompting understanding between peoples in the world but also of protecting people from being oppressed.

In general, however, newspapers should he read with caution, for its capacity to do harm is great, that is they exert a profound influence on the minds of their readers. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top