Writing Skill - Unit 1 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 732 

 

WRITING SKILL - UNTI 1- CHƯƠNG TRÌNH MỚI

"Many hands make light work".

1. Work in pairs. Discuss the meaning of the saying above. Do you agree with it? How does this saying apply to doing housework in the family? (Làm việc theo cặp. Thảo luận ý nghĩa của câu nói trên. Bạn có đồng ý với câu này không? Câu nói này áp dụng như thế nào vào làm việc nhà trong gia đình bạn? )

2.Read the text about Lam's family below and complete the chore chart. (Đọc bài văn sau về gia đình Lam và hoàn thành bảng công việc nhà.)

I live in a family of four: my parents, my younger sister and I. We are all very busy people: both my parents work, my sister and

I  spend most of our time at school, so we split the household chores equally.

My dad is responsible for mending things around the house. He also cleans the bathroom twice a week. My mum does most of the cooking and grocery shopping.

Being the elder child in the family, I take up a large share of housework. I do the laundry, take out the rubbish, and clean the fridge once a week. My younger sister An's responsibilities include helping mum to prepare meals and washing the dishes. My sister and I take turns laying the table for meals, sweeping the house, and feeding the cat. 

We do our share of housework willingly as we know that if everyone contributes, the burden is less and everyone can have some time to relax.

 

3. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1.    How many people are there in Lam's family? (Có bao nhiêu người trong gia đình Lam?)

2.    Why are they very busy? (Tại sao họ rất bận rộn?)

3.    How do they split the housework in the family? (Họ phân chia công việc trong gia đình như thế nào?)

4.    What household chores does each member of the family do? (Những việc nhà nào mỗi thành viên trong gia đình làm?)

5.    Do the family members enjoy the housework? (Các thành viên trong nhà có thích công việc nhà không?)

6.    What are the benefits of everyone in the family sharing the housework? (Lợi ích của mọi người trong nhà chia sẻ việc nhà là gì?)

Key

1.   There are four people in Lam's family.

2.   Because both parents workand the children spend most of their time at school.

3.   They split the housework equally in the family.

4.   The father mends things around the house and cleans the bathroom; the mother does most of the cooking and grocery shopping; Lam does the laundry, takes out the trash and cleans the fridge once a week. An helps her mother to prepare meals and washes the dishes; Lam and An take turns laying the table for meals, sweeping the house, and feeding the cat.

5.   Yes, they do. They do it willingly.

6.   The burden is less, so everyone has time to relax.

4. Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework. You can use the questions in 3 as cues for your writing. (Làm bảng việc nhà của gia đình bạn. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình bạn chia sẻ việc nhà. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi ở bài 3 như các gợi ý cho bài viết.)

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top