Test Yourself C - Tiếng anh 10 - Phần 2

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 430 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Test Yourself C sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 phần 2

 

TEST YOURSELF C - TIẾNG ANH 1O - PHẦN 2

III. GRAMMAR

Fill in each blank With the correct fom of a verb in the box.

(Điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ trong khung.)

pay             be               think              say

give            tell              have              get

take           come

1. I______in London for a month, but so far I______time to visit the Tower.

2. You me quite enough, Sir. The bill is $20 and you_______me only $19.

3. Ann______to me she would leave a message for Peter.

4. I was told that it_______the children nearly 2 hours to get to their school because of the flood.

5. We_______that they_______ to the party, but they were busy.

6. She ______Lan, "You______my hat. Yours is over there."

Trả lời:

1. have been - haven't had                

2. haven’t give - have paid

3. said                

4. had taken              

5. thought - would come

6. told have - have got

IV.WRITING

Look at the map, and use the cues below to write the directions to your friends, who will come to the area by bus, to meet you at the Indian Restaurant. Begin your writing with "When you come out of the bus station,...

(Nhìn vào bản đồ, và sử dụng gợi ý bên dưới để viết lời chỉ đường cho bạn em, người sẽ đến khu vực đó bằng xe buýt, để gặp em ở Nhà hàng Ấn. Bắt đầu bài viết với When you come out of the bus station, ... .)

traffic lights           turn right / left     come out

easy to find           walk alone           after

on the left             go straight            until

Trả lời:

When you come out of the bus station, turn right. You go straight ahead to the end of this street, and you’ll see the traffic lights, turn left. You're on Redham Road. The Indian Restaurant is at the beginning of the first block on our left. You can't miss it. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top