Test Yourself C - Tiếng anh 10 -Phần 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 787 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Test Yourself C sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 phần 1

 

TEST YOURSELF C - TIẾNG ANH 10 - PHẦN 1

I. Listening

I live in a small village called Henfield - there are about 500 people here. I love it because it’s quiet and life is slow and easy. You never have to queue in shops or banks. The village is clean - people look after it and don’t throw their rubbish in the streets. The air is also clean because there is not much heavy traffic. It’s much more friendly here them in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help.

There aren't many things I don’t like about Henfield. One thing is that there's not much to do in the everning - we haven’t got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone else is doing. But I still prefer the village life to life in a big city.

A. Listen to what Sheila Brooks says about her village and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Lắng nghe những gì Sheila Brooks nói về ngôi làng của cô ấy và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. Sheila lives in a small village near Henfield.

 

 

2. Villagers have to queue in shops or banks.

 

 

3. The village is always kept clean.

 

 

4. There's no heavy traffic, so the air is clean, too.

 

 

5. Villagers are very friendly and helpful.

 

 

Trả lời:

 

T

F

1. Sheila lives in a small village near Henfield.

 

 x

2. Villagers have to queue in shops or banks.

 

 x

3. The village is always kept clean.

 x

 

4. There's no heavy traffic, so the air is clean, too.

 

 x

5. Villagers are very friendly and helpful.

 x

 

B. Listen again and fill each blank with the word you hear.

There (1)______ many things I don't like about Henfield. One thing is that there's not much to do in the (2)_____ we haven't got any (3) ______or (4) ______. Another problem is that people always talk about each other and everyone (5)______ what everyone else is doing.

Trả lời:

B .aren’t           2. evening        3. cinemas    

4.threatres        5.knows  

II. Reading

Read the passage, and then answer the questions that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.) .

Television now plays such an important role in so many people's life that it is essential for us to decide whether it is good or bad.

First of all, television is not only a convenient source of entertainment, but also a rather cheap one. For a family of four, for example, it is more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home than to go out. There is no transport to arrange. They don't have to pay for expensive seats at the theatre or in the cinema. All they have to do is to turn a switch, and they can see plays and films of every kind, not to mention political discussions and the latest exciting football matches. Some people, however, say that this is just where the danger is. The TV viewer needs to do nothing. He doesn't even use his legs. He makes no choices. He is completely passive and has everything presented to him. TV informs us about current events, the latest developments in science and politics, and presents us with an endless series of programmes. The most faraway countries and the strangest customs are brought into one's living room. Yet, here again there is a danger. We gel to like watching TV so much that it begins to dominate our lives, and we don’t have time to talk to each other and do other things.

There are many arguments for and against TV. 1 think we must understand that TV, in itself, is neither good nor bad. TV is as good or as bad as we make it.

Dịch bài:

Ngày nay truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người đến nỗi rất cần thiết cho chúng ta cân nhắc xem liệu truyền hình có lợi hay có hại.

Trước hết truyền hình là nguồn giải trí không những thuận tiện mà còn rẻ tiền. Ví dụ, với một gia đình bốn người thì việc ngồi ở nhà thoải mái xem tivi thì vừa thuận tiện hơn và rẻ liền hơn là đi xem ở ngoài. Họ không cần phải đi lại. Họ cũng không phải trả tiền để có chỗ ngồi ở nhà hát hay rạp chiếu phim. Điều họ phải làm là bấm nút tivi là có thể xem kịch, xem phim đủ mọi thể loại, đó là chưa kể đến những buổi bình luận chính trị và những trận bóng đá sôi động gần đây nhất. Tuy nhiên, một số người xem tivi chẳng cần phải làm gì cả. Họ thậm chí không phải động chân, động tay. Họ không có sự lựa chọn. Họ hoàn toàn thụ động vì mọi thứ đã bày ra trước mắt. Truyền hình thông báo cho chúng ta biết các sự kiện đang diễn ra, những phát triển mới nhất về khoa học và chính trị, và trình chiếu cho chúng ta vô số các chương trình. Người ta cũng có thể xem các hình ảnh về những đất nước xa xôi nhất, các phong tục kỳ lạ nhất ngay tại phòng khách. Tuy nhiên, đây lại là một mối nguy cơ. Chúng ta quá thích xem tivi đến nỗi nó bắt đầu ngự trị cuộc sống của chúng ta, và chúng ta không còn thời gian để trò chuyện cùng nhau và làm những việc khác.

Có nhiều tranh luận ủng hộ cũng như phản đối truyền hình. Tôi cho rằng chúng ta phải hiểu bản thân truyền hình không tốt cũng chẳng xấu. Truyền hình tốt hay xấu là do chúng ta tạo ra.

Answer

1.  Why is TV a convenient and cheap source of entertainment?

2.   What can people see on TV?

3.   W hy is the TV viewer completely passive?

4.   What will happen if we get to like watching TV too much?

5.   Is TV good or bad?

Trả lời:

1. Because people can sit comfortably at home to watch films or plays without any cost of transport or seats.

2. On TV. people can see plays or films of any kind, apart from news of all topics in life, political discussions or exciting football matches.

3. Because the TV viewers need to do nothing, even use his leg for everything is presented to them.

4. If we get to like watching TV too much, our lives are certainly dominated, and even we don't have time for friends and relatives or do necessary other things.

5. In my opinion, TV itself is neither good or bad. Whether it’s good or bad depends completely on the way we use it. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top