Test Yourself B - Tiếng anh 10 - Phần 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 699 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Test Yourself B sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 phần 1

 

TEST YOURSELF B - TIẾNG ANH 10 - PHẦN 1

I. Listening

Listen and complete the table below.

(Nghe và điền vào bảng dưới đây.)

 

Reading

Oxford

Location

(1)_________

(6)_________

Population

(2)_________

(7)_________

Noted for

(3)_________

(8)_________

(4)_________

(9)_________

(5)_________

(10)_________

Trả lời:

 

Reading

Oxford

Location

(1) 50 miles lo the west of London  

(6) in ccnlral England

Population

(2) 120,000 people   

(7) 90,000 people

Noted for

(3) market town

(8) university

(4) biscuit factory

(9) car factory

(5) computer industry

(10) Cowley Road

II. Reading

Read the passage and decide either the following statements are true(T) or false(F).

(Đọc đoạn văn và quyết định những câu nói đúng (T) hoặc sai (F).)

Many people in America now think that teachers give students too much homework. They say that it is unnecessary for children to work at home in their free time. Moreover, they agree that most teachers do not properly plan the homework tasks they give to students. The result is that students have to repeat tasks which they have already done at school.

Most people agree that homework is unfair. A student who can do his homework in a quiet and comfortable room is in a much better position than a student who does his homework in a small noisy room with the TV on.

Dịch bài:

Nhiều người ở Mỹ bây giờ nghĩ rằng các giáo viên cho học sinh quá nhiều bài tập. Họ nói rằng đó là không cần thiết cho những đứa trẻ để làm bài tập về nhà trong thì giờ rảnh rỗi của chúng. Hơn nữa, họ đồng ý rằng hầu hết các giáo viên đã không lên kế hoạch hợp lý với các bài tập về nhà mà họ cho học sinh. Kết quả là học sinh phải làm lặp lại các bài tập mà chúng đã làm ở trường.

Hầu hết mọi người đồng ý rằng bài tập về nhà là không tốt. Một học sinh mà có thể làm bài tập của cậu ta trong một căn phòng yên tĩnh và thoải mái thì tốt hơn một học sinh mà làm bài tập trong một căn phòng nhỏ ồn ào với chiếc tivi đang bật.

  T F

1. Students are not given much homework to do at home.

   

2. It is necessary for students to work at home in their free time.

   

3. Students' homework is not properly prepared by teachers.

   

4. Students do not have to repeat tasks they have already done at school.

   

5. Most people think that homework is not fair.

   

Trả lời:

  T F

1. Students are not given much homework to do at home.

   x

2. It is necessary for students to work at home in their free time.

   x

3. Students' homework is not properly prepared by teachers.

 x  

4. Students do not have to repeat tasks they have already done at school.

 x  

5. Most people think that homework is not fair.

 x   


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top