Speaking Skill -Unit 4 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 656 

Bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Speaking Skill Unit 4 Tiếng ah 10 chương trình mới.

 

SPEAKING  SKILL - UNIT4 -CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Community Development

1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important.

Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng.

KEY

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development.

Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng.

Example:

Student A: I think job training for young people is very important.

Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too.

Student A: That's true. We all need a healthy environment.

3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why.

Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.

4. Present your group's decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions.

Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top