banner ngang3 8

Speaking Skills - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 930 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking Skills - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

SPEAKING SKILLS - UNIT 9 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Future jobs: ambitions and dreams

1    Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John. (Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John)

a   Sounds great!

b   I'd like to study journalism.

c   What I'd love to do one day is to run my own software company.

d   I'd like to work overseas.

e   What kind of career are you looking for?

f   I could work as a volunteer in Thailand.

John: OK, the topic of today's discussion is our ambitions and dreams, and our possible future jobs or careers. So let's start with Linda. (1)_______________________

Linda: I've always wanted to be a doctor because I love taking care of kids.

(2)     . I have to get into

a medical school first to gain the necessary knowledge and skills.

John: OK. What about you, Lan? What are your plans after you leave secondary school?

Lan: I'd like to go straight into universe.

(3)     . You know I love writing, and I'm very keen on improving my English. One thing I'd like to be one day is to work for an Internationa newspaper.

Linda: (4)___________________ . I'm confident

you'll be very successful. And how about you, John? What kind of job do you have in mind?

John: Well, my dream is to be a compute- programmer.

Lan: What are you going to do after leaving school?

John: I'd like to take a year off and trave abroad. (5)             

Lan: Really? So what would you like to dc after that?

John: (6)  __________

Linda: I think that would be a great thing for you to do, John.

Đáp án:

1.e    2. d     3. b     4.a    5. f    6.c 

2    Find the expressions that John, Lan, and  Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space. ( Tìm những biểu hiện mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Gợi ý:

John: (1) I'd like to...

          (2) What I'd love to do one day is...

Lan:   (3) I'd like to ...

          (4) One thing I'd like to do one day is...

Linda: (5) I've always wanted to ...

3     Work in groups of three. Practise the conversation in 1.

Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong 1.

4     Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams.

Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu hiện trong 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top