banner ngang3 8

Speaking - Unit 6 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1830 

DAYTOT xin gửi tới các bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Speaking Unit 6 Tiếng anh 12 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 6 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Action for endangered species conservation

1 Put the following ways of protecting rhinos and coral reefs in the correct boxes. (Đặt những cách sau đây để bảo vệ tê giác và các rạn san hô vào các hộp đúng.)

►   ban transportation of and trading in rhino horns

►   donate to rhino conservation organisations

►   launch anti-poaching campaigns

►   not leave litter on the beach or in the water

►   practise safe and responsible diving and snorkelling

►   stop using rhino products

►   use organic fertilizers to avoid polluting the ocean

►   stop using coral reef products

Đáp án:

How to protect rhinos

How to protect coral reefs

- ban transportation of

-not leave litter on the

and trading in rhino

beach or in the water

horns

- practise safe and

-donateto rhino

responsible diving and

conservation

snorkelling

organisations

-use organic fertilizers to

- launch anti-poaching

avoid polluting the ocean

campaigns

-stop using coral reef

- stop using rhino products

products

2 Work with a partner. Use the information in 1 or your own ideas to prepare a talk about how to protect rhinos or coral reefs. The following phrases and expressions may help you. (Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng thông tin trong 1 hoặc ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện về làm thế nào để bảo vệ tê giác hoặc rạn san hô. Các cụm từ và các biểu thức sau đây có thể giúp bạn.)

Purposes

Phrases and expressions

1. To welcome the audience and introduce the topic

Good morning/afternoon, everyone.

It's my pleasure to talk to you today about...

2. To introduce the first point/idea

To begin with, I'll suggest...

I'd like to begin by discussing...

3. To move to the next point

My next point is...

Let's now turn to another point.

4. To indicate the end of the talk

Finally, I'd like to summarise the key issues/points.

To sum up, let's look at the main points again.

To conclude, I'd like to...

5. To thank the audience

Thank you for your attention. Thanks for listening.

3      Present your talk to the class.

Trình bày cuộc nói chuyện của bạn trước lớp. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top