Speaking - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 410 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking - Unit 2 - Tiếng anh 12 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 2 - TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM

Life in big cities

1    Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative?

Minh: Ha, I don't know why so many people are moving from their home villages to big cities these days! They've become so overcrowded.

Ha: Yeah, I agree. They're really overpopulated. But lots of people still want to become city dwellers.

Minh: Well, I'm quite happy in my home village. It's important that some people stay in rura areas and work in agriculture.

Ha: But there are more employment opportun in the city. Don't you want to get a high-paid job in an office instead of working on parents' farm? Your standard of living will higher in the city.

Minh: I'm not sure; not everyone is lucky. Big cities flooded with people from rural areas. Many of them are jobless and have to live in slums rather live in my village.

Ha: You're right. It's essential that the govern should build big cities and upgrade the infrastructure in rural areas.

Hướng dẫn:

Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về cuộc sống ở các thành phố lớn. Những tính năng nào mà họ đề cập đến? Họ tích cực hay tiêu cực?

Positive features

(Tích cực)

There are more employment opportunities. (Có nhiều cơ hội việc làm hơn)

People have chances to get high- paying jobs. (Mọi người có cơ hội có được việc làm lương cao)

People's standard of living is higher. (Mức sống của mọi người cao hơn)

Negative features

(Tiêu cực) 

Big cities are overcrowded and overpopulated. (Thành phố lớn  quá đông đúc)

Many people are jobless/ unemployed. (Nhiều người thất nghiệp)

Some people live in slums. (Một số người sống ở khu ổ chuột)

2  Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những tính năng của cuộc sống. Quyết định xem chúng là tích cực (P) hay tiêu cực (N). Bạn có thể nghĩ ra các tính năng khác?)

□      noisy

□      job opportunities

□      densely populated

□      traffic congestion

□      efficient services

□      air pollution

□      severe shortage of housing

Hướng dẫn:

Positive (P)

job opportunities, efficient services

Negative

(N)

noisy, densely populated, traffic congestion, severe shortage of housing, air pollution

Others

higher rate of crime (N), stressful (N), social and cultural integration (P), sports facilities (P), better schools (P)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    Work in groups. Discuss the positive negative features of city life and decide if want to live in an urban or rural area. What your reasons? Present your group's decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas.

Reasons for living in a big city

-     more employment/job opportunities

-     chances to get high-paying jobs

-     higher living standard

-     efficient services

-     sports facilities

-     better schools...

Reasons for going back to live in rural areas

-     cheaper cost of living in rural areas

-     friendly and helpful people

-     little or no pollution

-     low crime rate

Hướng dẫn:

Làm việc nhóm. Thảo luận về tính năng tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành phố và quyết định bạn muốn sống trong một khu vực đô thị hay nông thôn. lý do của bạn là gì? Trình bày quyết định của nhóm mình cho cả lớp, sử dụng những ý tưởng đưa ra dưới đây hay ý tưởng của riêng bạn.

Lý do sống trong một thành phố lớn

- Nhiều việc làm / cơ hội việc làm

- Cơ hội để có được công việc lương cao

- Tiêu chuẩn sống cao hơn

- Dịch vụ hiệu quả

- cơ sở vật chất thể thao

- Trường học tốt hơn ...

Lý do để quay trở lại sống ở khu vực nông thôn

-cuộc sống ở khu vực nông thôn Chi phí rẻ hơn 

- Con người thân thiện và hữu ích

- Ít hoặc không gây ô nhiễm

- Tỷ lệ tội phạm thấp 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top