banner ngang3 8

Speaking - Unit 10 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1182 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Speaking - Unit 10 - Tiếng anh 11 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 10 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

Take care vour body

1. Below is a set of note cards for a talk about skincarc. Use the words and phrases in the box to complete them. (Dưới đây là những phiếu ghi chú cho một bài nói chuyện về cách bảo vệ da. Dùng từ và cụm từ cho trong khung để hoàn thành phần ghi chép đó.)

* Đáp án

B1: - wear protective clothing —► avoid sunburn

-  wear suncreen with a sun protection factor (SPF) of at least 15

B2: - eat a wide variety of fruit and vegetables —> provide vitamins and nutrients

-  drink a lot of water —» prevent water loss

B3: - wash your face twice a day with warm water and mild soap —► remove dirt

-  don't squeeze pimples — can lead to welling, redness and infection

2. Work in pairs. Use the note cards to talk about skincare, paving attention to the following: (Làm việc theo cặp, dùng các phiếu ghi chú về cách bảo vệ da, tập trune vào những điều sau đây: )

* Học sinh làm theo yêu cầu

*  Ngôn ngữ cần dùng

a. to introduce ideas in sequence (First/ Second/ Next/ Last)

b. to add further ideas (Moreover/ Furthermore/ In addition/ What's more)

c. to clarify an idea (What I mean is.../ In other words/1 mean/ To put it another way)

d. to stall for time (Let me think/ Now let me collect my thoughts)

3. Prepare another set of note cards for a talk about how to take care your vision. Use the information below and your own ideas. (Chuẩn bị một số ý chính viết trên các tờ ghi chép về cách chăm sóc thị lực. Dùng thông tin cho bên dưới và ý kiến cá nhân em đê trình bày.)

Chăm sóc thị lực

- đeo kính mát đe báo vệ mắt

- không dán mắt vào màn hình quá lâu: cứ 30 phút lại nhìn xuyên phòng

- hãy đọc trong những phòng có ánh sáng tốt

- giữ khoảng cách ít nhất cách ti vi 1,5m

- tuân theo chỉ định của bác sĩ nếu bạn đeo kính áp trònc

- gặp chuyên gia mat nếu bạn nhìn không rõ hoặc mắt bạn bị tôn thương

Học sinh làm theo yêu cầu.

5. Work in groups of four or five Take turns to present your talk to your group members. (Làm việc theo nhóm 4-5 người. Lần lượt trình bày ý kiến với các bạn trong nhóm.)

* Học sinh làm theo yêu cầu. 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top