Speaking - Unit 7 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 512 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking Unit 7 Tiếng anh 11 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 7 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

Types of further education (Các loại hình giáo dục bổ túc)

1. Match the phrases with the descriptions to make sentences. (Ghép các cụm từ bên dưới với phần mô tả để tạo thành câu hoàn chỉnh.)

Đáp án

1. c            2. e             3. a               4. b                5. d 

An undergraduate student : sinh viên đại học

Distance learning or education : đào tạo từ xa

An exchange student: sinh viên theo học chương trình trao đổi đào tạo

A credit-based course: khóa học theo học chế tín chỉ

The cloud: dịch vụ lưu trữ đám mây

2. Choose the correct phrases (a-f) to complete the conversation. (Chọn các cụm từ đúng nhất từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.)

*Đáp án

1. b           2. e           3. a               4. f              5. d                6. c

3. Read the conversation again and answer the questions. (Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.)

1. Why does Minh think that entering university after secondary school is the best choice? (Tại sao Minh lại cho rằng theo học đại học sau khi tốt nghiệp trung học là lựa chọn tốt nhất?)

- Because education will help students to gain more knowledge and critical thinking skills and a bachelor’s degree will help them to find a job more easily.

2. Why does Anna prefer career-based courses? (Tại sao Anna thích lựa chọn các khoá học hướng nghiệp hơn?)

- Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want to pursue and undergraduate degree or not.

3. What are the modes of attendance mentioned in the conversation? (Cách thức tham gia các khoá học được đề cập trong đoạn hội thoại là gì?)

- They are campus-based, part-time, full-time, and online.

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’' learning? (Một trong những ưu điểm của đào tạo trực tuyển dựa trên công nghệ điện toán đám mây là gì?)

- “Cloud” learning allows students to work and study simultaneously.

5. How can credit-based courses benefit students? (Các khoá học theo học chế tín chỉ có lợi cho học sinh như thế nào?)

- They provide students with more flexible programmes and schedules.

4. Work in groups of four. Practice the conversation. (Tập nói lại đoạn hội thoại theo nhóm bốn học sinh.)

* Học sinh tự thực hành theo nhóm.

5. Work in groups of four. Discussion your choices and preferences for further education. Use the expressions in the conversation. (Làm bài tập theo nhóm bốn học sinh. Thảo luận các lựa chọn và ưu tiên của em đối với giáo dục bổ túc.  Sử dụng các cách diễn đạt có trong đoạn hội thoại.)

Ví dụ

I have decided to enter university after graduating from secondary school for the following reasons:

- It doesn't mean that I will get a job easily if I have an university degree but it will open up more options to me.

- It is the only way for me to follow my dream of being a doctor. If you want to get a career, not just a job, you must have a degree which allows you to progress in your career faster than without a degree.

- With degrees, I can track my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.

- Studying for a decree teaches me to be an independent thinker, how to work in a team, how to communicate well with others... 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top