Speaking - Unit 5 - Tiếng anh 11 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 436 

Bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking - Unit 5 - Tiếng anh 11 thí điểm.

 

SPEAKING - UNIT 5 - TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM

ASEAN member states

1. Match each country with its capital city and listen to check your answer. (Hãy ghép tên mỗi quốc gia với thành phố thủ đô của nó và nghe để kiểm tra câu tra của em.)

*Đáp án

1. d              2. h                    3. j                      4. i                     5. a

6. g              7. c                    8. b                      9.  e                   10. f

2. Listen to a brief introduction to an ASEAN member state and complete the text with the correct numbers. (Nghe bài giới thiệu ngắn gọn về một quốc gia thành viên ASEAN và hoàn thành đoạn văn với những con số đúng.)

Đáp án

1. thirty-seven million                                       2. twenty-four thousand

3. sixty-three

(237,424,363)

3. Work in pairs. Student A uses the table below and student B uses the table on page 69. Ask each other questions to fill the gaps in your table. (Làm việc theo nhóm, học sinh A dùng bảng thông tin bên dưới, học sinh B dùng báns trang 69. Hãy hỏi nhau hoàn thành những chỗ trống trong bảng của mình.)

*     Đáp án

Student A: 1. 6.477.211             2. 329.847

                  3. English                 4.513,115 6. 

                  5. 707.1                   Mandarin 

Student B: 1.236,800                 2.27,565,821 

                 3. 300,000                4. Pesco                

                 5. 66,720,153           6. 5.076.700   

4. Work in groups. Use the information in 1,2 and in READING to talk about one ASEAN country. Report to the class. (Làm việc theo nhóm, dùng thông tin ở bài tập 1 và phần ĐỌC để nói về một đất nước trong khối ASEAN rồi thuật lại trước lớp.)

*Học sinh làm việc theo yêu cầu 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top