Speaking - Unit 7 - Tiếng anh 10

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 875 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking Unit 7 sách giáo khoa tiếng anh lớp 10 .

 

SPEAKING - UNIT 7 - TIẾNG ANH 10

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words

(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

dictionaries

 

books

 

newspapers

 

television

 

magazines

 

plays

 

films

 

radio

 

the Internet

 

Trả lời:

dictionaries

 

books

 

newspapers

 ✓

television

 ✓

magazines

 ✓

plays

 

films

 ✓

radio

 ✓

the Internet

 ✓

Task 2: Work in pairs Work out when feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Vạch ra những đặc điểm chung của các loại phương tiện truyền thông đại chúng và những nét chính của mỗi loại.)

• provide information and entertainment orally (through mouth)

• receive information aurally (through ears)

• present information and entertainment visually (through eyes)

• receive information visually (through eyes)

• present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

• get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

• provide / deliver information and entertainment

Trả lời:

The mass media - provide/ deliver information and entertainment
Radio

- provide information and entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Fimls

- present information and entertainment visually

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

Internet

- provide, deliver or get information and entertainment visually and aurally. 

- TV presents information and entertainment visually and we receive them through our eyes.

- Films present information and entertainment visually.

- The Internet provides, delivers us information and entertainment and we can get them through our eyes and ears.

Task 3: Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Nói về những loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media?

2. What feature(s) do they have in common?

3. What are their distinctive features?

Trả lời:

1. The different types of the mass media are the types which provide information and entertainment orally, aurally and visually, that is we receive or get the information and entertainment through cars, eyes or mouth.

2. The feature these types of the mass media have in common is they provide and deliver information and entertainment to people.

3. The radio provides information and entertainment orally and through the radio. we can get information and entertainment.

- The television gets and provides information and entertainment visually and aurally.

- The Internet provides, delivers and gets information and entertainment visually and aurally.

- Newspapers and magazines provides information and entertainment visually. They receive information orally and visually.

- Films provides US information and entertainment visually and aurally. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top