Speaking - Unit 11 - Tiếng anh 11

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 868 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speaking - Unit 11 - Tiếng anh lớp 11.

 

SPEAKING

Task 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's. (Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (V) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

1. D             2. D            3. D            4. A          5. D             6. A        7. D

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế  sử dụng những từ Task 1.)

Wind solar

A: I think that can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment.

However, it is not available when there is no wind.

Solar energy

A: I think that solar energy can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment.

However, it is only possible during the day time.

Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative source ofenergy

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

Water power

A: I think that water power can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.

B: I know it also provides energy without pollution.

However, it is expensive to build a dam for hydroeiectricity.

Geothermal heat

A: I think that geothermal heat can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.

B: I know it also provides energy without pollution.

However, it is possible only in a few places in the world.

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý từ Task 2.) 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top