Speaking - Unit 4 - Tiếng anh 11

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 968 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập Speaking Unit 4 sách giáo khoa Tiếng anh lớp 11.

 

SPEAKING - UNIT 4 - TIẾNG ANH 11

Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm việc theo cặp. Quyết định của các hoạt động sau đây là công việc tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care and comfort to the poor and the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Trả lời:

1. Helping people in remote or mountainous areas.

2. Giving care and comfort to the poor and the sick

3. Providing education for disadvantaged children.

4. Joining the Green Saturday Movement.

Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm việc theo cặp. Thực hành đối thoại và sau đó thực hiện một cuộc hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We're teaching the children to read and write.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Trả lời:

Conversation 1

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We're cleaning up their houses/ cooking meals.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Conversation 2

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're helping disadvantages or handicapped children.

A: What exactly are you doing?

B: We're taking them to places of interest/ playing games with them.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Conversation 3

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're taking care of war invalids and the families of martyrs.

A: What exactly are you doing?

B: We're listening to their problems/ doing their shopping/ cooking meals/ clean up their houses.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Conversation 4

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're taking part in directing the traffic.

A: What exactly are you doing?

B: We're directing vehicles at the intersections/ helping old people and young children to cross the road.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Task 3. Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually do to help people.

(Làm việc theo nhóm. Nói về một kiểu công việc bạn bè tình nguyện viên của bạn thường làm để giúp mọi người.)

Trả lời:

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to read and write. We enjoy the work very much because we like helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen to their problems. play games with them and take them to places of interest.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top