Speaking - Unit 5 - Tiếng anh 12

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1258 

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Speaking unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12.

 

SPEAKING - UNIT 5 - TIẾNG ANH 12

Task 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.(Dưới đây là những yêu cầu ghi danh cho những cơ sở đại học ở một vài quốc gia. Làm việc từng nhóm. Đánh dấu (✓) những yêu cầu có tính bắt buộc để em được nhận vào một trường đại học ở Việt Nam.)

   _______ an application form

   _______ an identity card

   _______ a reference letter

   ______     a copy of the originals of your school certificate

   ______     a birth certificate

   ______     a copy of the record of your performance at school

   ______     scores of the required entrance examination

   A. Among ihc above requirements which ones do you think are obligatory for you to be admitted to a university in Vietnam?

   B. Well, first of all, you must have an application form, an identity card and the score of the rerquired entrance examination.

   C. Do we need the copy of the GCSE ?

   D. Yes. We have to enclose it in the papers for the entrance cxaminaiion. ✓... an application form

   ✓... an identity card

   ✓... a reference letter

   ✓...  a copy of the originals of your school certificate

   ✓....a birth certificate

   ✓... a copy of the record of your school performance ai school.

   ✓… scores of the required entrance examinaiion

   Task 2: Work in pairs. Ask and answer the questions about the application process to tertiary study in Vietnam using the following cues.(Làm  việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi về tiến trình nộp đơn vào cơ sở đại học ở Việt Nam dùng những từ gợi ý sau.)

What to do

When

fill in the application form

in March

send the application form

in March

take the GCSE examination

in May

get the GCSE result

in June

take the entrance examination

in July

get the entrance examination results

in August

get a letter of acceptance from the

late August - early

university

……………………………………

September

……………….

  A. When đo you fill in and send the application form to a university?

   B. Usually in March.

   A. To apply for a university, you must pass the GCSE examination.Right?

   B. OK.

   A. When do you take the GCSE examination

   B. In May and we have the results in June.

   A. When do you take the entrance exam?

   B. Early July.

   A. When do you have the results of this exam?

   B. Usually in mid August.

   A. One more question. When do you get the letter of acceptance from the university?

   B. Late August or early September.

   A .Thanks for your information.

   B. My pleasure. 

   Task 3: Work in groups. Discuss the process of applying to a tertiary institution in Vietnam. (Làm việc từng nhóm. Thảo luận tiến trình nộp đơn vào một cơ sở đại học ở Việt Nam.)

   A. Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?

   B. Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.

   C. Oh. I must pass the entrance examination to be admitted to a tertiary institution, mustn't I?

   B. Sure.

   A. How long can I get the entrance exam result?

   B. About a month.

   C. So with the result. I can apply for a seat in a university?

   B. No. You must wait for the letter of acceptance from the university.

   A. Oh. Rather complicated! Then I can go to the admissions office of the university to do the necessary process for a tertiary study.

   C. How long does it take to apply to a university?

   B. About two months.

   A. Oh!  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top