Speaking Skill -Unit 2 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 865 

Phần bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Speaking Unit 2 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

SPEAKING SKILL - UNIT 2 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1. Which of the following habits are good and which are bad for you? (Thói quen nào sau đây là tốt và xấu cho bạn? )

SUGGESTED ANSWERS

Good habits:

being thankful / keeping a routine / doing regular exercise / never giving up / saving money / reading regularly

Bad habits:

leaving things until the last minute / watching TV all day / littering

2. Work in pairs or groups and discuss why some of the habits above are good for you and why some are bad for you. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và thảo luận tại sao một vài thói quen trên tốt hoặc xấu cho bạn.)

Use the followings as model: 

‘I think staying up late is not good since it makes me feel tired the next morning.’

‘I think never giving up is good because it gives you determination and courage.’

3. Look at the following text and read the advice. Do you think you could follow it? Why or why not? (Nhìn vào bài viết sau và đọc lời khuyên. Bạn có nghĩ bạn có thể làm theo không? Tại sao?)

The good thing about bad habits is you can kick them!

Here are five tricks to get rid of bad habits replace them with healthy ones.

1. Make a list.

Write down all your bad habits. Next, write another list of good habits that you could swap for those naughty habits.

2. Shake up your routine.

Habits are often routine-based, so changing your daily routine slightly can sometimes be enough to rid yourself of bad habits.

3. Pretend the habit belongs to someone else!

We're great at giving advice but not so at taking it.

4. Surround yourself with people who've kicked similar habits.

Hang out with people who have already giver up their bad habits. They will inspire good habits in you.

5. Think about how you'll feel when you kick the habits.

Imagine the benefits you will have when you get rid of the habits.

Good luck!

4. Work in pairs or groups to choose one bad habit. Make a list of Dos and Don'ts in order to kick that habit. Share the list with others and report to the class. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để chọn ra một thói quen xấu. Lập một danh sách của những việc nên làm và không nên làm để xóa bỏ thói quen đó. Chia sẻ danh sách đó với những bạn trong nhóm và trình bày trước cả lớp.)

Example:

How to kick 'Staying up late'? 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top