Reading Skill -Review 2 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 575 

Bài dịch và phần hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Reading Skill Review 2 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

READING SKILL - REVIEW 2 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

1 a. Read the text.

Đọc đoạn văn.

Up in the sky

Aviation is the flying or operating of an aircraft. People who fly aircrafts are called aviators. Over the years there have been many talented aviators. Percy Pilcher, an English engineer and aviation pioneer, was one of them.

In the 1890s, Pilcher built and flew a glider, a light aircraft that flies without an engine, called the Hawk. However, his dream was to achieve powered flight. He wanted to soar like the birds flying fast and high in the air! He built another soaring machine, this time, with an engine.

In 1899, he was ready to make his first test flight with his powered soaring machine. Unfortunately, the engine broke. Not wanting to disappoint the audience, he decided to fly the Hawk instead. Sadly, he crashed and died.

In 1903, two American brothers, called the Wright brothers, achieved the first powered flight. One hundred years later, in 2003, at the time of the centenary of powered flight, a replica of Pilcher's plane was built and flown. This exact copy of Pilcher's plane achieved a controlled flight of one minute and 26 seconds, longer than the Wright brothers'first flight of 59 seconds.

Trên bầu trời

Hàng không là bay hoặc điều hành một chiếc máy bay. Những người lái máy bay gọi là ÄU công. Đã có nhiều phi công tài giỏi qua nhiều năm. Percy Pilcher, một kĩ sư người Anh T2 hoa tiêu, là một trong số đó.

Vào năm 1890, Pilcher chế tạo và lái một chiếc tàu lượn, một loại máy bay không cần Sõng cơ, gọi là Hawk. Tuy nhiên, giấc mơ của ông là đạt được một chuyên bay có động cơ. Jag muốn bay vút lên những chú chim bay nhanh và cao trên bầu trời. Ông xây dựng một : - máy bay vút khác vào thời gian này với 1 động cơ.

Năm 1899, ông thử nghiệm chuyến bay đầu tiên với cỗ máy bay vút mạnh mẽ của mình. Kliông may động cơ bị hỏng. Không muốn phụ lòng khán giả, ông quyết định bay chiếc Hawk thay thế. Đáng buồn thay, ông đã bị rơi tàu lượn và qua đời.

Năm 1903, 2 anh em người MỸ, gọi là 2 anh em nhà Wright đạt được chuyến bay có động :ơ đầu tiên. Một trăm năm sau đó, vào năm 2003, vào thời điểm kỉ niệm 100 năm chuyến bay có động cơ đầu tiên, một bản sao của máy bay Pilcher được chế tạo và cho bay. Bản ?ao chính xác của Pilcher này kiểm soát được hành trình bay trong vòng 1 phút 26 giây, lảu hơn chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright 59 giây.

b. Find the definitions of the words below in the text and write them next to the words.

Tìm định nghĩa của các từ bên dưới trong đoạn văn và viết bên cạnh các từ đó.

 • aviator ____________________________________
 • glider _____________________________________
 • soaring ____________________________________
 • centenary __________________________________
 • replica ____________________________________
 • KEY

  aviator: a person who flies an aircraft (người lái máy bay)

  glider: a light aircraft that fliess without engine (loại máy bay bay không cần động cơ)

  soaring: flying fast and high in the air (bay cao và nhanh trôn bầu trời)

  centenary: the 100th aniversary of an event (lễ kĩ niệm 100 năm của một sự kiện)

  replica: an exact copy of something (bản sao chính xác của một vật gì) 

  2. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

  KEY

  1. T

  2. F

  3. F

  4. T

  5. F

  1. Percy Pilcher chế tạo và lái một chiếc tàu lượn vào những năm 1890. (T)

  2. Ông thử nghiệm chuyến bay đầu tiên với cỗ máy bay cao vút của ông vào năm 1899. (F)

  3. Ông đâm máy bay và mất bởi vì động cơ của chiếc máy bay mới bị vỡ. (F)

  4. Anh em nhà Wright thành công trong chuyến bay có động cơ đầu tiên vào năm 1903. (T) 

  5. Anh em nhà Wright đạt được chuyến bay có điều khiển lâu hơn chuyến bay trên bản sao của Pilcher vào năm 2003. (F) 



   


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Thời điểm thi THPT QG

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

  Top