Reading Skill - Unit 5 - Chương trình mới

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 670 

Bài dịch và phần hướng dẫn làm bài tập phần Reading Skill Unit 5 Tiếng anh 10 chương trình mới.

 

READING SKILL - UNIT 5 - CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Wonderful nature

1. What can the animals or the leaves in the pictures do that people can't? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text.

Động vật hay loài cây trong ảnh có thể làm gì mà con người không thể làm? Kể tên những điều con người đã phát minh ra để bù đắp lại những điều họ không thể làm. Thảo luận ý kiến của bạn với một người bạn và đọc bài viết.

People often use the natural world as inspiration for their inventions. By observing animals and plants, they design new products to serve humans. Here are some examples.

Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time. The aeroplane, with its wings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history. Thanks to it, people can travel long distances in the air. This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel underwater, imitates a dolphin's shape. Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world.

Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions. The self-cleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain. Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing. He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other. Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.

It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies. Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.

Con người thường dùng thế giới tự nhiên như một nguồn cảm hứng cho những phát minh của họ. Bằng cách quan sát động vật và cây cối, con người thiết kế những sản phẩm để phục vụ loài người. Đây là một vài ví dụ.

Động vật có thể làm nhiều điều mà con người không thể làm, như bay hay sống trong nước trong thời gian dài. Máy bay, với cánh và hình dạng mô phỏng của loài chim, là một trong những sáng chế vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta. Nhờ vào nó, con người có thể những khoảng cách dài bằng được hàng không. Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể chạy dưới nước, bắt chước hình dạng của cá heo. Tàu ngầm rất hữu ích cho các nhà khoa học nghiên cứu thế giới đại dương.

Cây cối xung quanh chúng ta cũng là những nguồn ý tưởng dồi dào cho những phát minh tuyệt diệu khác. Cửa sổ kính tự làm sạch và sợi vải được dùng làm ô đều được gợi ý tưởng bằng những chiến lá sen mềm mại, với khả năng làm sạch chất bẩn trong mưa. Một sản phẩm khác là khóa dán. Loại khóa móc và vòng này được phát minh sau khi một kĩ sư người Thụy Sĩ quan sát cách những hạt giống bám chặt vào quần áo ông ấy. Sau đó ông làm 2 mảnh vải dính với nhau nhờ vào những cái móc trên bề mặt mảnh vải này và những cái vòng trên bề mặt mảnh vải kia. Kể từ đó, khóa dán dần trở nên quen thuộc dùng cho giày, áo khoác, thậm chí là đồ du hành vũ trụ.

Chắc chắn rằng thiên nhiên đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều sáng chế và công nghệ. Các nhà khoa học và phát minh đã cố để mô phỏng một vài thứ trong thiên nhiên với mong muốn tạo ra những công cụ và thiết bị tốt hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

2. What is the most suitable title of the text?

a. Mother Nature

b. Imitating Nature

c. Greatest Inventions

KEY b. Imitating Nature (bài viết nói về con người đã bắt chước thiên nhiên để phát minh.)

3. Match the words with their meanings.

Nối các từ với nghĩa của chúng.

KEY

1. b (inspire: tạo cảm hứng)

2. e (fastener: khóa)

3. a (fabric: vải)

4. c (hook: móc)

5. f (loop: vòng)

6. d (spacesuit: đồ du hành vũ trụ)
4. Answer the questions about the text.

  • What are the inventions that imitate animals?
  • What are the inventions that imitate plants?
  • Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history?
  • What can help scientists to learn about life under the sea?
  • How can a glass window clean itself?
  • Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro.

1. Những phát minh nào bắt chước động vật?

2. Những phát minh nào bắt chước thực vật?

3. Tại sao máy bay được cho là một trong những sáng chế vĩ đại nhất trong lịch sử loài người?

4. Cái gì có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu về thế giới đại dương?

5. Làm sao kính cửa sổ có thể tự làm sạch?

6. Tìm ra từ hoặc cụm từ tron bài viết có thể mổ tả được cái máy bay, tàu ngầm và khóa dán.

KEY

1.   The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine.

2.   The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric.

3.   The aeroplane is considered one of the greatest inventions in our history because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading.

4.   A submarine can help scientists to learn about life under the sea.

5.   The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain.

6.   An aeroplane: 'its wings and shape imitating those of a bird'

A submarine: 'imitates a dolphin's shape'

The Velcro: 'hook-and-loop fastener';'two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other'

5. Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons.

Phát minh nào trong 4 phát minh được đề ập trong bài viết là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của bạn.

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thời điểm thi THPT QG

Bạn muốn tổ chức thi thử vào THPT QG khi nào?

Top